Eğitim Bilimleri Akademik Personel

ÜNVANI         ADI SOYADI                                  

Doç. Dr.          Refik BALAY  (Bölüm Başkanı)        3659

Yrd. Doç. Dr.   Abdullah ADIGÜZEL                        3662

Yrd. Doç.Dr.    Hüseyin ŞİMŞEK                            3661

Yrd.Doç.Dr.     Ahmet KAYA                   

Öğr. Gör.        Mustafa Sami ÇETİN                        3663

Öğr. Gör.        Hasan BOZASLAN                          

Arş. Gör.        Metin KIRBAÇ                                 1044