ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı Soyadı: Refik BALAY

Doğum Tarihi: 01.01.1968

Öğrenim Durumu: Doç. Dr.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi

O.D.T.Ü

1992

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1996

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Ankara Üniversitesi

2000

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı (Ankara İli Örneği)

Danışman: Prof. Dr. Ali BALCI

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

İngilizce Öğretmenliği

Milli Eğitim Bakanlığı

06.11.1992-21.07.1994

Arş. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi

21.07.1994-03.07.1997

Arş. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi

03.07.1997-13.11.2000

Dr. Arş. Gör.  

Eğitim Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

13.11.2000-15.07.2002

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

15.07.2002-15.07.2008

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Harran Üniversitesi

15.07.2008-22.01.2010

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Harran Üniversitesi

22.01.2010-

 

  

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Engin, A., “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

Öncel, Y., “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Denetimdeki Rol ve Yeterlikleri”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

Onbaş, N., “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim Örgütlerinde Duygusal Şiddete İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 

Aktoy; B., “İlköğretim Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Şanlıurfa İli Örneği)”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

 

Karacabey, F, “Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık Algıları”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

 

Kara, M., “Resmi ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları (Şanlıurfa İli Örneği)”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

 

Günce, S., “İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

 

Geçdoğan Yılmaz, R. “Kamuda Görev Yapan Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Becerileri”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 “Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsal Rolleri” Panel Harran Üniversitesi-Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konuşmacı 26 Kasım 2002.

“Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Projesi ve Eğitim” Panel Yenişehir İlköğretim Okulu Konuşmacı 17 Ekim 2003.

 “Türkiye’de Yükseköğretim” Panel Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Konuşmacı 20 Ekim 2003.

 “Türkiye’de Yükseköğretim” Panel Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusü Konuşmacı 24 Ekim 2003.

 “Türkiye’de Yükseköğretim” Panel Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Konuşmacı 27 Ekim 2003.

 “Türkiye Cumhuriyetinde Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Bakış, Temel Yaklaşımlar-Politikalar” canlı Yayın-Panel Güneydoğu Radyo ve Televizyonu (GTV) Konuşmacı 29 Ekim 2003.

 “Türkiye Cumhuriyetinde Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Bakış, Temel Yaklaşımlar-Politikalar”  canlı Yayın- Panel Şanlıurfa Radyo ve Televizyonu (ŞRT) Konuşmacı 30 Ekim 2003.

“Hentbol I. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Programı” Eğitimci  (3-14 Aralık 2003).

“Eğiticilerin Eğitimi Semineri” Harran Üniversitesi katılımcı 21-23 Eylül 2005.

Gap Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (HÜBAK) tarafından desteklenen Proje (Proje No: 387). Proje Yöneticisi, 2005 Şanlıurfa.

Köy Enstitülerinin 66. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri: okulöncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Yeni Bakış Açıları” Çalıştay  SDÜ Katılımcı (15-17 Nisan 2006).

 “Moral Lider Olarak ÖğretmenPanel Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konuşmacı 26 Kasım 2007.

Proje Temelli Öğrenme” Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı TÜBİTAK, Konuşmacı, 17-25 Haziran 2008 Batman.

Etkili Okul Yönetimi İçin Moral Liderlik” Okul Liderliğini Geliştirme Semineri Konuşmacı Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 22-24 Ekim 2009.

Atatürk’ün Bilimsel Liderliği” Panel Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konuşmacı 10 Kasım 2009.

“Okul Liderliğini Geliştirme” Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konuşmacı 24 Kasım 2009.

“Huzura Ulaştırma Projesi Olarak Eğitim” Şuurlu Öğretmenler Derneği Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası, Konuşmacı 10.11.2011.

“Hizmetkâr Liderlik”  Liderlik Konulu Hizmet içi Semineri, Harran Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi Morfoloji Toplantı Salonu Konuşmacı 29.02.2012.

“Başarının Sırları, Hizmetkâr Liderlik ve Ekip Ruhu”  Yönetici Eğitimleri Programı, Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Toplantı Salonu Konuşmacı 30.03.2012.

“Medya Sarmalında Şiddet” Şiddetle Mücadele Paneli, Şuurlu Öğretmenler Derneği Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Belediyesi Şair Nabi Kültür Salonu, Konuşmacı 5.12.2012.

İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi”, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (HÜBAK) tarafından desteklenen Proje (Proje No: 12111). Proje Yürütücüsü, 2013 Şanlıurfa.

“Kamuda Görev Yapan Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Becerileri”, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (HÜBAK) tarafından desteklenen Proje (Proje No: 12110). Proje Yürütücüsü, 2013 Şanlıurfa.

“Çağın Sorunları Karşısında Eğitimle Yeniden Var Olmak” 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi. Konuşmacı 25 Kasım 2013.

“Diksiyon, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı”. Kişisel Gelişim ve Liderlik Semineri. Konuşmacı. Harran Üniversitesi Yurt Müdürlüğü. 29.11.2013.

 

İdari Görevler :

● Bölüm Başkanlığı: Eğitim Bilimleri 29.07.2002-29.07.2005.

● Bölüm Başkanlığı: Eğitim Bilimleri 29.07.2005-16.02.2008-

● Dekan Yardımcısı: Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 10 Eylül 2002- 25.11.2004.   

● Dekan Yardımcısı: Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 25.11.2004- 15.04.2007.

● Yönetim Kurulu Üyesi: Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 22.01.2003-18.01.2006.

● Yönetim Kurulu Üyesi: Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 18.01.2006-16.02.2008.

● Dekan Yardımcısı: Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 19.12. 2007- 25.06.2009

● Rektör Danışmanı: Harran Üniversitesi Personel İşlerinden Sorumlu 03.01.2008-

● Senato Üyesi: Harran Üniversitesi: 23.10.2008-

● Yönetim Kurulu Üyesi: Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 25.02.2010-

● Dekan Yardımcısı: Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 11.04.2011-

  

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

 

Ödüller:

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Teşekkür Plaketi, Haziran 2007

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Yönetici Eğitimleri” Programına İlişkin Teşekkür Plaketi, Haziran 2012

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sınıf Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Balay, R.,Conflict Management Strategies of Administrators and Teachers, Asian Journal of Management Cases, 3(1), 5-24, January-June 2006. Asian Journal of Management Cases Indexing/abstarcting services (Family Index).  

A2. Balay, R., “Predicting Conflict Management Based on Organizational Commitment and Selected Demographic Variables”. Asia Pacific Education Review, 8(2), 321-336,  August 2007. Asia Pacific Education Review is indexed and abstracted in (Social Sciences Citation Index®, Eric, Elsevier).

A3. Paksoy, M, Paksoy, S ve Balay, R, “GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Öğrenen Organizasyon Özellikleri: Öğretim Elemanları Üzerinde Araştırma” İktisat, İşletme ve Finans. 234, 91-108, Ankara (Eylül 2005). İktisat, İşletme ve Finans IEF (Institute of European Finance) tarafından yayımlanan World Banking Abstracts’ta endekslenmektedir.

A4. Balay, R and İpek, C. (2010). Teachers’ Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools. Journal of World of Turks, 2(1), 363-384.

A5. İpek,C and Balay, R. (2010). The Effects of the Classroom Management Course on the Pre-service Teachers’ Interventions to student Behavior [Sınıf Yönetimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İstenmeyen Davranışlara Müdahale Biçimleri Üzerindeki Etkisi]. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1140-1155.

A6.  Balay, R. (2011). The applicability of moral virtues scale in higher education [Moral erdemler ölçeğinin yükseköğretimde uygulanabilirliği]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 1 (2), 99–118.

A7. Şimşek, H, Balay, R ve Şimşek, A. S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşmaEğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Uluslararası E-Dergi‐ Journal of Educational Sciences Research, 2 (1), 53–72.

A8. Balay, R. (2012). Öğrenen örgüt algısının örgütsel bağlılığa etkisi: Özel ve devlet üniversitesi arasında bir karşılaştırma[Effect of learning organization perception to the organizational commitment]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri[Educational Sciences: Theory & Practice], 12 (4), 2461-2486.

A9. Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme

         tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of

         Human Sciences [Online], 9 (2), 1229-1259.

 

A10.Yıldırım, M. C., Kaya, A., Balay, R. ve Yılmaz, S. (2013).  Okul müdürlerinin müzakere becerilerine ilişkin bir analiz. Turkish

           Studies - International Periodical For  The Languages, Literatuar and History of Turkish or Turkic Academic Journal,

           8(8), 2277-2289. doi:10.7827/TurkishStudies.5234

 

B. Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Balay, R. (2009). Eğitimde İhtiyaç Duyduğumuz Bir Değer: Moral Liderlik. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu. Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi,71-81, Başkent Öğretmenevi. Ankara, 6-8 Mart 2009.

B2. Usta, M. E., Altuntaş, C & Balay, R. (2012). E-school. In Information Technology Applied to Adult Training: Good Practice Guide (Ed. Iwona Moczydlowska), http://www.itaat.eu. 84-88.

B3. Balay, R. (2013). Çağın sorunları karşısında eğitimde onurlu insan arayışı. Hz. Peygamber ve İnsan Onuru. VII. Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan, Şanlıurfa.

B4. Kaya, A, Balay, R, Güven, S ve Karadaş, H. (2013). İl eğitim denetmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri. Sözlü Bildiri. V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20–22 Haziran, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş (Özet Kitabı).

B5. Kaya, A, Balay, R, Karakuş, M ve Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yapılan denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi. Sözlü Bildiri. V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20–22 Haziran, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş (Özet Kitabı).

B6. Kaya, A, Balay, R ve Taşdemir, A. (2013). İl eğitim denetmenlerinin liderlik, yöneticilik ve rehberlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri. Sözlü Bildiri. V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20–22 Haziran, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş (Özet Kitabı).

B7. Kaya, A., Balay, R., Demirci, Z. ve Göçen, A. (2013).  Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi: Şanlıurfa örneği. Sözlü Bildiri, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya. (Özet Kitabı).

B8. Balay, R., Adıgüzel, A., Kaya, A ve Göçen, A. (2013).  Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarına etkisi.Sözlü Bildiri, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya. (Özet Kitabı).

 

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.Balay, R, “Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.

C2.Balay, R, “2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi”. Sandal Yayınları, 2. Baskı Ankara, 2003.

C3.Balay, R, “Örgüt ve Çevre İlişkisi”. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar, (Ed. C. Elma ve K. Demir), Anı Yayıncılık 2. Baskı, 17-41, Ankara 2003.

C4.Balay, R. Öğrenen örgütler. Öğrenen örgütlerin dinamikleri,  (Ed. C. Elma ve K. Demir), Sandal Yayınları, 11-50, Ankara 2004.

C5.Balay, R. Okula Toplumsal Katılım: Okul- Çevre İlişkileri. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Geliştirilmiş 2. Baskı, (Ed. H. B. Memduhoğlu). Pegem Akademi Yayınları, 309-325, Ankara: 2010.

C6.Balay, R. “Yönetimde Yaratıcılık”. Yönetimde yeni Yaklaşımlar, (Ed. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz), Pegem Akademi Yayıncılık, 53-71, Ankara 2010.

C7.Balay, R.”Eğitimin Politik Temelleri”. Eğitim Bilimine Giriş, (Ed. F. Töremen), İdeal Kültür Yayıncılık, 247-274, Ankara 2010.

C8.Balay, R. (2011). Bir Eğitimci Olarak Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun Eğitim Problemlerimize İlişkin Düşünceleri ve Çözüm Önerileri. Eğitimden Felsefeye. (Ed: V. Taşdelen, A. Yayla ve A. Karaca). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları No: 50. 199-220.

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Balay, R, “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 237-246, Ankara  1999.

D2. Balay, R ve Sağlam, M, “Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 32-46,  Burdur (Aralık 2004).

D3. Balay, R, “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82, Ankara 2004.

D4. Paksoy, M, Paksoy S ve Balay R, “GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeyleri: Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Kazancı Dergisi, 8, 116-140,   Ankara (Nisan 2005).

D5. Balay, R ve Engin A, “GAP Bölgesinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 203-230, Ankara 2008.

D6. Balay, R ve Sağlam, M. Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5(2),1-24, Van 2008.

D7. Balay, R. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 41-77, Ankara: 2010.

D8. Balay, R., Kaya, A & Doğu, Z. (2012). Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen-Öğrenci İlişkisine İlişkin Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 103-128.

D9. Balay, R., Kaya, A., Cülha, A. (2013). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 123-144.

D10. Balay, R. (2013). Erdemi paylaştıran ve paylaşmayı erdemleştiren okul: Erdemli okul. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Felsefesi Özel Sayı-I. 47-65.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Balay, R., Paksoy, M ve Paksoy S,Öğrenmeyi Paylaşan ve Paylaşmayı Öğrenen Örgütler Olarak Üniversiteler: Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversiteleri Örneği”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi  28-30 Eylül 2005 Denizli.

E2. Balay, R, “GAP Bölgesindeki İllerden Şanlıurfa’da Görev Yapan Öğretmenlerin Liderlik Davranışları”, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006 Muğla.

E3.  Balay, R, “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Etkenleri: Şanlıurfa İli Örneği”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007 Tokat.

E4. Balay, R. (2008). Eğitim ve Toplumsal Değişme: Şanlıurfa ve Hilvan Yöresi Kalkınmasında İnsan Ögesi, Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, 24-25 Mayıs. Hilvan/Şanlıurfa.

E5. Yılmaz, S ve Balay, R. (2009). Harran Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel Metafor Algıları. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve M.E.B Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü 7-9 Ekim 2009 İstanbul.

E6. Karadaş, H. Balay, R. ve Kaya, A. (2012). Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26 Mayıs Malatya.

E7. Kaya, A, Balay, R. ve Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri: Hakkâri ili örneği. XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 24-26 Mayıs, Rize.

E8. Balay, R. Kaya, A ve Geçdoğan Yılmaz, R. (2013). Eğitim Yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki. Sözlü Bildiri. IV. Eğitim Yönetimi Forumu. 3-5 Ekim Balıkesir. (Özet Kitabı).

E9. Balay, R, Kaya, A ve Yıldırım, M. (2013). Eğitim örgütlerinde itibar yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi. Sözlü Bildiri. IV. Eğitim Yönetimi Forumu. 3-5 Ekim Balıkesir (Özet Kitabı).

E10. Adıgüzel, A. Kaya, A ve Balay, R. (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki. IV. Eğitim Yönetimi Forumu. 3-5 Ekim Balıkesir (Özet Kitabı).

E11. Balay, R, Kaya, A ve Atlı, H. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bazı değişkenlere göre aksiyonda değerler eğitimi algıları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği. Sözlü Bildiri. I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi 31 Ekim-2 Kasım, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Özet Kitabı).

E12. Balay, R, Kaya, A. ve Atlı, H. (2013). Öğretmen adaylarının moral değer yönelimleri. Sözlü Bildiri. I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi 31 Ekim-2 Kasım, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Özet Kitabı).

E13. Kaya, A. Balay, R. ve Tınaz, S. (2013). İlk ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).

E14. Kaya, A. Balay, R. ve Kaplan, V. (2013). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel stres yönetimi ile örgütsel psikolojik sermaye

            düzeylerinin incelenmesi. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).

E15. Kaya, A. Balay, R ve Yılmaz, S. (2013).Okul yöneticilerinin çatışmayı yönetme stilleri ile müzakere becerileri arasındaki ilişki. Sözlü

            Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E16. Balay, R, Kaya, A. ve Melik, G. (2013). Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve yönetsel etkililik algıları arasındaki ilişki. Sözlü Bildiri.

            8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E17. Balay, R, Kaya, A. ve Çevik, M. N. (2013).Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım özyeterlik inanç

            düzeyleri. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E18. Balay, R, Kaya, A. ve Kazoğlu, M. A. (2013).Öğretmenlerin okullarda maruz kaldıkları yıldırma durumlarının farklı değişkenler

            açısından incelenmesi. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E19. Kaya, A. Balay, R ve Demir, S. (2013).Örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili örneği. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal

            Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E20. Balay, R, Kaya, A. ve Cülha A. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi: Şanlıurfa ili örneği. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim

            Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E21. Balay, R, Adıgüzel, A, Kaya, A. ve Aydoğdu A. (2013). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretim elemanları ile almayan öğretim

            elemanlarının sınıf yönetimi beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım

            Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).
E22. Balay, R ve Müjdeci, N. (2013). Sinerjik yönetim ölçeğinin geliştirilmesi. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9

            Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).

E23. Kaya, A., Balay, R, ve Aslan M. S. (2013). Eğitim örgütlerinde yönetişim. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9

            Kasım Marmara Üniversitesi, İstanbul (Özet Kitabı).

 

F. Diğer Yayınlar :

F1.  Balay, R, Özel ve Resmi Liselerde Örgütsel Bağlılık, Eğitim Araştırmaları, 3-4, 8-14. Ankara (Mart 2001).

 

 

Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler ve Çalıştığı Konular:

-Sınıf Yönetimi

-Eğitimde Araştırma Yöntemleri

-Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

-Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

-Öğrenmeyi Öğrenme

-Örgütsel Bağlılık

-Farklılıkların Yönetimi

-Öğrenen Örgütler

-Yönetimde Yaratıcılık

-Çatışma Yönetimi