Fakültemiz. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması
ve Ekonomisi 
Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına sahiptir.
Bu programlarımız. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başvuru almaktadır.
Enstitü sayfasına gitmek için Tıklayınız.

 

BOLOGNA

 

PEDAGOJİK FORMASYON

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR