TANITIM

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programını açmanın en önemli yararı ülkemizdeki ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan fen bilimleri dersinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak ve bu alanda ülkemizdeki öğretmen kalitesini yukarılara taşımaktır. Bu programla, alanında çok önemli ve gerekli olan nitelikli Fen Bilgisi öğretmenleri yetiştirilecektir. Bu öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığının 2013 yılından itibaren uygulamaya koyduğu yeni fen bilimleri öğretim programının etkili ve verimli uygulanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 2016-2017 öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümümüz 40 öğrenci kontenjanına sahiptir.
 
AKADEMİK KADRO