TANITIM

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalının amacı, ortaokullarda Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin yanında sosyal bilimlerle ilişkili seçmeli dersleri yürütebilecek öğretmen yetiştirmektir. Bu bölümde öğrencilere başta Coğrafya ve Tarih olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli dallarında bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Mezun olacak öğrencilerin sosyal bilimler alan bilgisi, öğretmenlik mesleği bilgisi ve genel kültür açısından donanımlı; kendini sürekli yenileyebilen, özgüveni yüksek, başta yaşadığı coğrafya olmak üzere ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; değişim ve gelişime açık; bilimi rehber edinen bireyler olarak yetiştirilmesi önemsenmektedir.
 
AKADEMİK KADRO

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI