Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3657) dahili
E-posta : huskotaman@hotmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Hüseyin KOTAMAN
Unvanı      : Araştırma Görevlisi Doçent Doktor
 

EĞİTİM

2007                            Doktora. Müfredat ve Program Gelistirme, Okul Öncesi Eğitimi , Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, State College, ABD.
2007                            Minor. Eğitim Psikolojisi, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, State College, ABD.
2004                            Tezli Yüksek Lisans,  Müfredat ve Program Gelistirme, Okul Öncesi Eğitimi , Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, State College, ABD. 
2003                            Tezli Yüksek Lisans,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Marmara Universitesi, Istanbul, Turkiye
2001                           Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Istanbul                                                         Universitesi, Istanbul, Turkiye.

DENEYİM

2013-                           Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO. Çocuk Gelişimi Bölümü, Araştırma Görevlisi Doktor, Şanlıurfa, Türkiye.
2011-2013                   Sultan Quaboos Universitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor, Muskat, Umman.
2009-2010                   Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor, Erzurum, Türkiye
2008-2009                   Türk Hava Kuvvetleri 4. Ana Jet Üs’ünde Psikolojik Danışmanlık. Ankara, Türkiye.
2008                            Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü, Öğretim Görevlisi, Erzurum, Türkiye.
2001–2003                  Devlet İlköğretim Okulunda Rehber Psikolojik Danışman, İstanbul, Türkiye.
2000                           Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezinde Staj, Türkiye.
DOKTORA TEZİ
2007                            Kotaman, H. Impacts of dialogical storybook reading on children’s receptive vocabulary development and their parents’ self-efficacy for storybook reading.  
                        The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. ProQuest Digital Dissertations database
 

ULUSLARARASI MAKALELER

2016                            Kotaman, H. (2016). Impact of religion on Turkish prospective early childhood teachers’ judgments of fact.  Journal of Education for Teaching, 42(2) SSCI B Sınıfı Makale
2016                            Kotaman, H. (2016). Turkish Early Childhood Teachers’ Emotional Problems in Early Years of Their Professional Lives. European Early Childhood Education Research Journal. 24 (2) DOI: 10.1080/1350293X.2014.970849. SSCI C Sınıfı Makale
2016                            Kotaman, H. (2016). Turkish Prospective Early Childhood   Teachers’ Emotional Intelligence Level and Its Relationship to Their Parents’ Parenting Styles. Teacher Development, 20 (1), 106-122.
2016                            Kotaman, H. (2016). Impact of religion on Turkish early childhood teachers’ factuality judgment and their classroom practices. International Journal of Progressive Education, 12 (1), 28-39. 
2016                            Kotaman, H., Tekin, A.K., & Arslan,, M. (2016). Impact of verbal teacher immediacy on child development students’ course motivation and perception of their instructor. The International Journal of Early Childhood Learning, 23 (1), 1-13.
2015                            Kotaman, H., & Tekin, A. K. (2015). The impact of religion on the development of young children’s factuality judgments. North American Journal of Psychology, 17(3), 525-540.
2013                            Kotaman, H. (2013). Freedom and child rearing: Critic of parenting practices from a new perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences
2013                            Kotaman, H. (2013). Early childhood teachers’ self-efficacy for supporting children’s development scale. International Journal of Psycho-educational sciences 2 (2), 120-133.
2013                            Kemal, A. T., & Kotaman, H. (2013). The epistemological perspective on action research. Journal of Educational an Social Research, 3 (1), 81-91. NOT: Her iki yazar da eşit katkı yapmıştır.
2012                            Kotaman, H. (2014). Turkish classroom teachers’ views on school readiness: a phenomenological study. Education 3-13: International, Elementary and Early Years Education, 42 (5), 542-553. DOI: 10.1080/03004279.2012.736401.
2011                            Bay, E., & Kotaman, H. Examination of the impact of rubric use on achievement in teacher education. The New Educational Review, 24 (2), 283-292.[1] NOT: Her iki yazar da eşit katkı yapmıştır. SSCI C Sınıfı Makale.
2010                            Kotaman, H. (2010). Turkish early childhood educators’ sense of teacher efficacy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 603-616.
2008                            Kotaman, H. (2008). Impacts of dialogical storybook reading on young children’s reading attitudes and vocabulary development. Reading Improvement, 45, 134-145.
2007                            Kotaman, H. (2007). Turkish parents’ dialogical storybook reading experiences: A phenomenological study. Journal of Instructional Psychology, 34, 200-206.
2007                            Kotaman, H., Tekin, K. A. & Tekin, G. (2007). Reading acquisition through phonics methods in a Turkish elementary school: A case study. Reading Improvement, 44, 199-206.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAKİ ULUSLARASI MAKALELER

Kotaman, H. Comparison of Impact of Religion and Secular Education on Young Children’s Factuality Judgments

Kotaman, H. Impact of Rewarding and Parenting Styles on Young Children’s Cheating Behavior.

Kotaman, H., & Balcı, A. Impact of Storybook Type on Kindergarteners Storybook Comprehension

Kotaman, H., & Tekin, A. K. Informational vs. Fictional Books:  Young Children’s Book Preferences and Teachers’ Perspectives

ULUSLARASI KONFERANSLAR

2015                            Kotaman, H. Dinin okul öncesi öğretmen adaylarının gerçeklik algısı üzerindeki etkisi. 8-10 October 5th International Conference on Research in Education-ICRE sunulmuştur.
2015                            Kotaman, H. & Balcı, A. (2015) The impact of storybook type on kindergarteners’ learning performance. 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen VII. International Congress of Educational Research’te sunulmuştur.
2015                            Kotaman, H., & Arslan, M. (2015). Sözel öğretmen yakınlığının öğrencilerin güdülenmelerine ve öğretmenlerinin yakınlık derecesini değerlendirme etkisi. 8. Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongre 8-10 Mayıs, Nevşehir’de sunulmuştur. .
2015                            Kotaman, H. (2015). Turkish Kindergarteners’ Book Selection Decisions. 2-4 Şubat İstanbul, 2nd International Conference on Education and Social Science, adlı konferansta sunulmuştur.  
2014                            Kotaman, H. (2014). Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Felsefesi. 25-27 Ekim İstanbul, Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Disiplinlerarası Katkı Kuram ve Uygulama Deneyimleri adlı konferansta sunulmuştur.
2014                            Kotaman, H. (2014). Impact of Religion on Prospective Early Childhood Teachers’ Factuality Judgements. 11-14 Eylül St. Petersburg, V. European Conference on Social and Behavioral Science adlı konferansta internet üzerinden sunulmuştur..  
2014                            Kotaman, H. (2014). Mesleklerinin İlk Yıllarındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarla Yaşadıkları Duygusal Sorunlar. 3-6 Nisan Antalya, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi “Erken Çocuklukta Müdahale Alanında Araştırma ve Uygulama arasında Köprüler Kurmak” konferansında sunulmuştur.
2014                            Kotaman, H. (2014). Turkish Prospective Early Childhood Teachers’ Emotional Intelligence Level. Ocak 16-17 Ankara, NetQ6 Project “Best Practices and Strategies in Early Education” Conference adlı konferansta sunulmuştur.
2012                            Kotaman, H. & Tekin, K. A. (2012). An epistemological analysis of action research. Paper prenstened at the 7th International Conference on Science Mathematics and Technology Education, 4-7 November, Muscat, Oman
2012                            Kotaman, H. & Tekin, K. A. (2012). Impacts of regular sleep cycle and early self-study on mathematical achievement. Paper prenstened at the 7th International Conference on Science Mathematics and Technology Education, Muscat, Oman
2010                            Kotaman, H. (2010). Early Childhood Teachers Self-Efficacy Beliefs for Supporting Children’s Development Scale. Paper presented at the OMEP World Congress, Göteborg, Sweden.
2010                            Kotaman, H. (2010).  Impact of movement on academic achievement. Paper presented at the Second International Academic Conference of Young Scientists “Humanities and Social Sciences,” Lviv, Ukraine.
2010                            Kotaman, H. (2010). Early childhood teachers’ level of teacher efficacy. Paper presented at Third International Conference of Problems in Teacher Education, Ankara, Turkey. 
 
2006                            Kotaman , H. (2006). Turkish Adults’ Awareness of the importance Child Development in Early Years. Poster presented at the Annual Meeting of Mid-Western Educational Conference, Columbus, OH.
 
2006                            Kotaman , H. (2006). Turkish Adults’ Perception of the Importance of Children’s Early Years: Support Programs. Poster presented at the Annual Meeting of of Association for Childhood Education International (ACEI), San Antonio, TX.

ULUSAL MAKALELER

2014                            Özbek, Ö., & Kotaman H. (2014). Akılcı özgürlük kuramı. Yeni bir eğitim yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 143-159.
2011                            Özbek, Ö.,& Kotaman, H. (2011). Ders öncesi yapılan beden hareketlerinin dersteki öğrenmeye etkisi: Hava kuvvetleri komutanlığı uçak teknikerleri kursunda yapılan bir araştırma. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 315-320.
2009                            Kotaman, H. (2009). Ana-babaların hikaye kitabı okumaya ilişkin özyeterlilik ölçeği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 767-780.
2009                            Kotaman H. (2009). Rudolf Steiner ve Waldorf Okulu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 174-194.
2009                            Kotaman, H. (2009). Okul öncesi eğitiminde High Scope Modeli. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 31-41.
2008                            Kotaman, H. (2008). Yaşamın ilk yıllarında çocuk gelişiminin ana-babalar için önemine dair farkındalık düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 94-105.
2008                            Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 135-149.
2008                            Kotaman, H. (2008). Türk ana-babaların çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 172-181.

ULUSLARASI KİTAP

2009                            Kotaman, H. (2009). Children’s vocabulary development through dialogical reading: Impacts of dialogical storybook reading on children’s receptive vocabulary development and their parents’ self-efficacy for storybook reading. VDM The Publisher: Saarbrücken Germany.  

ULUSAL KİTAPLAR

2015                            Özbek, Ö. & Kotaman, H. (2015). İnsan Doğa ve Özgürlük. İstanbul: Koza Yayınları.
2012                            Özbek, Ö. & Kotaman, H. (2012). Aşkla Doğan Çocuklar Zeki Olurlar. İstanbul: 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik Ldt. Şti. 
2011                            Özbek, Ö. & Kotaman, H. (2011). Önce Aklımızı Sonra Çocuklarımızın Sütünü Çaldılar. İstanbul: Engin Matbaası.
2009                            Kotaman, H. (2009). Eğitim Sistemleri. Bursa: Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yayınları

ULUSAL KONFERANSLAR

Kotaman, H. (2014) Waldorf Okulu. Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu. Davetli konuşmacı olarak 1 Şubat 2014’te sunulmuştur.
 
Kotaman, H. (2014) Waldorf Okulu Çatıştayı. Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu. Davetli konuşmacı olarak 31 Ocak 2014’te gerçekleştirilmiştir.
 

VERİLEN YÜKSEK LİSANS DERSİ

2010-2011                   Eğitim Psikolojisi

VERİLEN LİSANS DERSLERİ

2013-2015                  Çocuk Ruh Sağlığı
                                   Çocukla İletişim
                                   Çocuk ve Oyun
2011-2012                  Parent Education
Theories and Applications in Early Childhood Education
The Learning Environment
Experiences with the Young Children (Practice)
2010-2011      Eğitim Psikolojisi.
Bireyi Tanıma Teknikleri
Çocuk Ruh Sağlığı
Etkili İletişim.
2009-2010      Psikojiye Giriş.
Çocuklarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi.
Rehberlik.
Ana-baba Eğitimi

Danışmanlıklar

2009-2010                  Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulamaları
2010-2011Okul Deneyi
Öğretmenlik Uygulamaları

GOOGLESCHOLARA GÖRE ATIF SAYISI

Alıntı endeksleri Hepsi 2011 yılından bugüne
Alıntılar 126 109
h-endeksi 7 6
i10-endeksi 4 4
   
     
     
     

ULUSLARARASI DERGİLERDEN BAZI ATFILAR

Kotaman, H. (2014). Turkish classroom teachers’ views on school readiness: A phenomenological study. Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 42(5), 542–553
Sak, Ş. T. İ. (2015. School readiness: the views of pre-service preschool teachers and pre-service primary teachers, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2015.1040784
Kotaman, H. (2010). Turkish early childhood educators sense of teacher efficacy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8, 603-616.
Bullock, A., Coplan, R. J., & Bosacki, S. (2015). Exploring links between early childhood educators’ psychological characteristics and classroom management self-efficacy beliefs. Canadian Journal of Behavioural Science Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a0038547
Garcia-Ros, R., Fuentes, C. M., & Fernandez, B. (2015). Teachers’ interpersonal self-efficacy: Evaluation and predictive capacity of teacher burnout. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 13(3), 483-502.
Kotaman, H. (2008). Impact of dialogical storybook reading on young children’s reading attitudes and vocabulary development. Reading Improvement, 45(2), 55-61.
LaCour, M., McDonald, C., Tissington L., & Thomasson, G.(2013). Improving pre-kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent workshop on the use of dialogic reading techniques. Reading Improvement, 50 (1), 1-11.
Pillinger, C., & Wood, C. (2013). A small scale comparison of the relative impact of dialogic and shared book reading with an adult  male on boys’ literacy skills. Journal of Early Childhood Literacy, 13 (4) 554-572
Kotaman, H. (2007). Turkish parents’ dialogical storybook reading experiences: A phenomenological story. Journal of Instructional Psychology, 34 (4), 200-206.
Dennis, R. L., Lynch A. S., & Stockall, N. (2016). Planning literacy environment for diverse preschoolers. Young Exceptional Children, DOI: 10.1177/1096250612437745
Chow, W.-Y. B., Mcbridge-Chang, C., & Cheung, H. (2009). Parent-child reading in English as second language: Effects on language and literacy development of Chinese kindergarteners. Journal of Research in Reading, 33 (3), 284-301.
Kotaman, H. (2009). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.
Yavuz, M. (2009). Factors that affect mathematics-sciences (MS) scores in the secondary education institutional exam: An application of structural equation modeling. Educatoinal Sciences: Theory and Practice, 9(3), 1557-1572.

ULUSAL DERGİLER VE KONGRELERDEN BAZI ATIFLAR

Kotaman, H. (2009). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.
Yavuz, M. (2010). A study on variables that affect class score of primary education students in placement test. İlköğretim Online, 9(2), 705-713.
Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlköğretim okul müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algı analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-271.
Şahin, T. F. ve Özbey, S. (2009). Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan aile katılım çalışmalarında baba katılımının yer ve önemi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (17), 30-39.
Yılmaz, F. ve Tarı, I. Ö. (2009). Fen teknoloji dersinde ev ödevlerine aile katılımı: Bir olgubilim çalışması. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ.

DİĞER YAYINLAR

Kotaman. H. (2013). Ulusal eğitimin düzenlenmesi. Eğitişim, 38 (Nisan).
Kotaman. H. (2013). Neden hepimiz Türküz? Eğitişim, 38 (Nisan)

YÖNETİMSEL GÖREVLER

2011                           Akreditasyon Komitesi Üyeliği. 
 

HİZMETLER

2015                            Bahçelievler anaokulunda öğretmenlere yönelik “karşılıklı hikaye okuma tekniği” atölye çalışması
2015                            Ayla Yavaşcan anaokulunda öğretmenlere yönelik “karşılıklı hikaye okuma tekniği” atölye çalışması
2015                            Fevzi  Çakmak anaokulunda öğretmenlere yönelik “karşılıklı hikaye okuma tekniği” atölye çalışması.
2014                            Halide Edip Adıvar anaokulunda velilere çocuk gelişimi ile ilgili sunum.
2014                            Özel Yeni Ortadoğu Koleji öğretmenlerine Akılcı İstek Kuramı ile ilgili sunum.
2012                            Ahmad bin Majid Private School, öğretmenlerine çocuk gelişmi ile ilgili atelye çalışması.
2010                            Erzurum Zübeyde Hanım ana okulu velilerine, etkili ana-babalıkla ilgili sunum. 
2009                            Türk Hava Kuvvetleri Dördüncü Ana Jet Üssü, ailelerine etkili ana-babalıkla ilgili sunum
2009                            Türk Hava Kuvvetleri Dördüncü Ana Jet Üssü, ana okulu öğretmenlerine farklı eğitim sistemleri ile ilgili sunumlar.
2007                            Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi velilerine, üstün çocuklarla ilgili sunum.
2006                            Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi anaokulu öğretmenlerine, farklı eğitim sistemleri ile ilgili sunumlar. 

SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR

Kotaman, H. Impact of rewarding, prior achievement and parenting on kindergarteners’ task persistence.
Kotaman, H. Kindergarteners’ reward selection.
Kotaman, H. Impact of fanstastical and realistic cartoons on kindergarteners’ task persistence.
Kotaman, H. Impact of rewarding on young children’s task intrinsic motivation.
Kotaman, H. Early childhood teachers’ teacher efficacy and burnout level.
Kotaman, H., Balcı, A. Impact of storybook type on children’s comprehension.   
BASIMA HAZIR KİTAPLAR
Özbek, Ö, & Kotaman, H. Kemalist Devrimin Geometrik ve Matematiksel Özgürlük Anlayışı.
Özbek, Ö, & Kotaman, H. Özgürlükçü İstek Kuramı: Yeni Bir Eğitim Anlayışı.
AKADEMİK DERGİLERDE HAKEMLİKLERDEN BAZILARI
2015-Halen                 Child & Youth Service
2015-Halen                 Early Child Development and Care
20015-Halen               The Learner Collection
2015-Halen                 Educational  Science: Theory & Practice
20015-Halen               İlköğretim Online

ARAŞTIRMA İLGİLERİ

Ana-baba Eğitimi, Eğitimde Motivasyon; Duygusal Zeka; Okula Hazır Oluş; Eğitim Araştırmalarında Kullanılmak Üzere Ölçek Geliştirmek; Eğitim Aile Katılımı; Başarılı Okul Öncesi Eğitim Modelleri; Oyun.

DİLLER

Türkçe
İngilizce (İleri düzey)
Almanca (Temel)

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

SPSS
AMOS
Microsoft Word, Excel.

KAZANILAN ÖDÜL

2001                            Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim görevlisi yetiştirme programı dahilinde yurt dışında yüksek lisans doktora yapmak için tam burs.
2016                            Tübitak yayın ödülü 1740 lira.
2016                            Tübitak yayın ödülü 586 lira.
2016                            Harran Üniversitesi yayın ödülü 1740 lira.
2016                            Harran Üniversitesi yayın ödülü 586
 
[1] Her iki yazar da makaleye eşit katkıda bulunmuşlardır.

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI