Tel        : 0(414) 318 30 00 - (1678) dahili
E-posta : Irfan0255@hotmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: İrfan ARIKAN
Unvanı      : Araştırma Görevlisi
 
 
Öğrenim Durumu
Yüksek Lisans ADIYAMAN  ÜNİVERSİTESİ
 2012-2016 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLKÖĞRETİM (YL)
Tez adı: İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili başarı düzeyleri ve tutumlarının bazı değişkenlerle incelenmesi: Adıyaman örneği (2012) Tez danışmanı:(YASİN DOĞAN)
 
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2000-2004 EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
   
Görevler
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)
2016
Eserler      
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AKGÜN İSMAİL HAKAN,ARIKAN İRFAN (2015). ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ                     ÜRETİM,             DAĞITIM                VE                          TÜKETİM ÖĞRENME     ALANINA     YÖNELİK     AKADEMİK    BAŞARILARININ    ÇEŞİTLİ    DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ. The Journal of International Social Research (Yayın No: 2827560)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. DOĞAN  YASİN,ARIKAN İRFAN (2013).        İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRASLA İLGİLİ BAŞARI DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ (
ADIYAMAN ÖRNEĞİ ).      Adıyaman  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Dergisi  (Kontrol  No: 2827565)
Üniversite Dışı Deneyim
 
2006-2016
 
ÖĞRETMEN
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)
 
Kurs
1. STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ, ADIYAMAN, Kurs, 05.04.2010 -07.04.2010 (Ulusal)
2. ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE FARKINDALIK, ADIYAMAN, Kurs, 21.03.2014 -22.03.2014 (Ulusal)
3. SOSYAL BİLGİLER PROGRAM TANITIM SEMİNERİ, ŞANLIURFA, Kurs, 06.09.2006 -15.09.2006 (Ulusal)
4.  
  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇISI EĞİTİMİ SEMİNERİ, ŞANLIURFA, Kurs, 07.03.2008 -07.03.2008 (Ulusal)
5. AB VE SODES PROJELERİNİ HAZIRLAMA SEMİNERİ, ŞANLIURFA, Kurs, 08.04.2009 -08.04.2009 (Ulusal)
6. İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI, ADIYAMAN, Kurs, 28.03.2011 -30.03.2011 (Ulusal)
7. ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, OKULLARDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR KURS, BURSA, Kurs, 02.12.2015 -03.12.2015 (Ulusal)
8. PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ, ŞANLIURFA, Kurs, 28.09.2009 -02.10.2009 (Ulusal)
Çalıştay
9. SURİYELİ ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI, HİLTON OTELİ / ŞANLIURFA, çalıştay, 04.05.2016 -05.05.2016 (Ulusal)

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI