Tel        : 0(414) 318 30 00 - (   )
E-posta :  
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mahmut IŞIK
Unvanı      : Doçent Doktor

Öğrenim Durumu:
 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Fen Ed. Fak./Matematik Fırat Üniversitesi 1984
Y. Lisans  Matematik / Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi 1995
Doktora  Matematik / Uygulamalı Matematik Fırat Üniversitesi 2002
Doçentlik Matematik / Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Fırat Üniversitesi 2012
 
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör.  Fen-Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi 1994-1996
Öğr.Gör.    Fen-Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi 1996-2003
Yrd.Doç. Dr.  Fen-Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi 2003-2012
Doç. Dr. Fen Fakültesi, Fırat Üniversitesi 2012-2015
Doç. Dr Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi 2015-
 

ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1. M. Güngör, M. Işık, "On the extreme value distributions", J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser. , 13, 365-368 pp., 2000
2. M. Inc, M. Işık, "Adomian decomposition method for three-dimensional parabolic equation with non-classic boundary conditions", J. Anal. , 11, 43-51 pp., 2003
 
3. M. Inc, M. Işık, "A numerical solution of a system of variant Boussinesq equations", Int. J. Appl. Math. , 12, 289-300 pp., 2003
 
4. M. Işık, "On statistical convergence of generalized difference sequences", Soochow J. Math. , 30, 197-205 pp., 2004. (Doktora Tezinden üretilmiştir)
 
5. A. Esi, M. Işık, A. Esi, "On some new sequence spaces defined by Orlicz functions", Indian J. Pure Appl. Math. 35, 31-36 pp., 2004. (SCI-Expanded Kapsamında)
 
6. M. Işık, M.Et, B.C. Tripathy, “On Some new Seminormed Sequence Spaces Defined by Orliczs Functions", Thai Journal of Mathematics , 2, 141-149 pp., 2004
 
7. A. Esi, M. Işık, "Some generalized difference sequence spaces.", Thai J. Math. , 2, 241-247 pp., 2005
 
8. Y. Altın, B. C Tripathy, M. Işık, M. Et,, "Strongly (Vsigma,teta,q) - summable sequences defined by Orlicz functions", Fasciculi Mathematici , 36, 15-26 pp., 2005
 
9. Y Altın, M. Işık, "On some new seminormed sequence spaces defined by modulus functions", Hokkaido Mathematical Journal , 35, 565-572 pp., 2006
 
10. Y. Altın, M. Işık, R. Çolak, "A new sequence space defined by a modulus", Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica , 53 (2), 3-13 pp., 2008
 
11. H. Altınok, Y. Altın, M. Işık, “The sequence space Bvσ (M,p,q,s) on seminormed spaces”, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 39 (1), 49-58, 2008. (SCI-Expanded Kapsamında)
 
12. M. Işık, "Generalized vector-valued sequence spaces defined by modulus functions", J. Inequal. Appl. , false pp., 2010 , DOI: ID 457892 (SCI-Expanded Kapsamında)
 
13. M. Işık, "Strongly Almost (w, λ, q) −Summable Sequences", Mathematica Slovaca, 61 (5), 779-788 pp., 2011, (SCI-Expanded Kapsamında)
 
14. M. Işık, "Generalized Vector Valued Sequence Space Defined by Orlicz Function", Tamsui Oxford Journal of Information and Mathematical Sciences, 27 (2), 137-148 pp., 2011
 
15. M. Işık, "Some Classes of Almost Convergent Paranormed Sequence Spaces Defined by Orlicz Functions", Demonstratio Mathematica , XLV(3), 2012
 
16. H. Altınok, Y. Altın and M. Işık, Statistical Convergence and Strong p-Cesàro Summability of Order β in Sequences of Fuzzy Numbers, Iranian J. of Fuzzy Systems, 9 (2), 65-75, 2012 (SCI-Expanded Kapsamında)
 
17. Mikail Et and Mahmut Işık, On pα-dual spaces of generalized difference sequence spaces, Appl. Math. Letters, 25(2012), 1486-1489 (SCI-Expanded Kapsamında)
 
18. M.Işık, Y.Altın, M.Et, Some Properties of Sequence Space BVθ (M,p, q, s), journal of inequalities and Applications (springer) 2013 page:1-8 (SCI-Expanded Kapsamında)
 
19. M.Et, M.Işık, Y.Altin, On r- duals of some difference sequence spaces, Majeo Int.Sci. Technol. 2013, 7(03), 456-466. (SCI-Expanded Kapsamında)
 
20. M. MURSALEEN, MİKAİL ET, MAHMUT IŞIK, On a Class Fuzzy Setts Defined by Orlicz Functions, Filomat 27:5 (2013), 789–796.
 
 
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Y. Altın, M. Işık, R. Çolak, International Workshop on Analysis and its Applications konferansı dahilinde "International Workshop on Analysis and its Applications" bildiri kitapçığındaki "A New Sequence Space defined by a Modulus", 14 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2004
 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.  M. Güngör, M. Işık, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Pearson Eğri Ailesi Üzerine Bir İnceleme", 49 pp., Eskişehir, Türkiye, Eylül, 2001
 
2. Y. Altın, M. Işık, H. Altinok, XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Generalized Difference Sequence Spaces Defined by a Modulus", 25 pp., Van, Türkiye, Eylül 2003
 
3. H. Altınok, Y. Altın, M. Işık, 5. Ankara Matematik Günleri konferansı dahilinde "5. Ankara Matematik Günleri" bildiri kitapçığındaki "Fuzzy Sayı Dizilerinde Β.-Dereceden İstatistiksel Yakınsaklık Ve Kuvvetli P- Cesaro Yakınsaklık", 87 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2010
 
4. M. Işık, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bir Modulus Fonksiyonu Yardımıyla Tanımlanmış İstatistiksel Yakınsak Diziler", 53 pp., Kayseri, Türkiye, Ağustos 2010
 
5. M. Et, M. Işık, H. Altınok, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Mutlak Olmayan Tipte Genelleştirilmiş Cesaro Fark Dizi Uzayları ve Genelleştirilmiş Dual Uzayları", 56 pp., Kayseri, Türkiye, Ağustos 2010
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI