Tel        : 0(414) 318 30 00 - (1032) dahili
E-posta : mustafaozmusul@harran.edu.t
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mustafa ÖZMUSUL
Unvanı      : Doçent Doktor


Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
Tezli Y. Lisans Eğitim Programları ve Öğretimi GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi (Kilis İli Örneği)
Danışman: Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :
PISA 2009 Verilerine Göre Türkiye'de Liselerin Okul Politika ve Uygulamaları ile Bunların Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkileri
Danışman: Prof. Dr. Gülsün ATANUR BASKAN
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2013
Yar.Doç. Dr.  Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A. B. D. 2013-
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
1. Müjdeci Murat, (2016). Taşıma Merkezi Okullarda Yönetici Ve Öğretmenlerin Takım Algıları (Şanlıurfa İli Örneği)
2. Kandemir Fatih Sultan, (2016). Gaziantep İli Araban İlçesindeki İlköğretim Okullarında Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumların İncelenmesi
3. Çiçekdağı Abdullah Sami, (2015). Kırsal Alandaki Öğrenci Velilerinin Okul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışları (Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Örneği)
4. Sarıçiçek Lutfi, (2014). Gaziantep İli Şehitkamil İlçesindeki İlkokullarda Öğretmen Görüşlerine Göre Paylaşılan Liderlik Ve Okul İklimi
5. Kırıcı Murat, (2014). Öğrenci Algılarına Göre Öğretmenlerin Mesleki Etik Kurallara Uyma Düzeyleri (Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Örneği)
6. Yaşar Nihat, (2014). , Şanlıurfa İl Merkezinde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Görevlerini Yerine Getirirken Yetki Kullanımı Esnasında Yasadıkları Kaygılar
Projelerde Yaptığı Görevler :
  • Yürütücü (2008-2010) AB COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI PROJESİ: VALUE EDUCATION AND ECOLOGICAL RESPONSIBILITY
  • Yürütücü (2010-2012) AB COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI PROJESİ: CREATIVE BRAINS
  • Proje Hakemliği (2015) HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) DEĞERLENDİRİCİSİ. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL ÖĞRENME YÖNELİMLERİ, ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMALARI VE FEN ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BAP, PROJE HAKEMLİĞİ, (ULUSAL)
  • Danışman. GELECEĞE ENERJİN KALSIN. İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU POLATLI ANKARA
İdari Görevler :
Bölüm Başkanlığı 2015 – (Devam Ediyor) Harran Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü
Anabilim Dalı Başkanı 2015  – (Devam Ediyor) Harran Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Fakülte Kurulu Üyeliği 2014 – (Devam Ediyor) Harran Üniversitesi/Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölüm Kurulu Üyeliği 2014 – (Devam Ediyor)
Bölüm Başkanlığı 2014-2015   Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim                                    Teknolojileri Eğitimi
Farabi Programı  Bölüm Koordinatörü 2014-   – (devam ediyor)  Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
  • Eğitim Yöneticileri Ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
  • The British Educational Leadership Management and Administration Society (BELMAS)
  • American Psychological Association’s Evaluation, Measurement, And Statistics (Division 5)
  • Computer Science Teachers Association (CSTA)
Ödüller :
2009 The European eTwinning portal  eTwinning Label Award (eTwinning Portalı Proje Kalite Etiketi Ödülü)
  Dersler *                   Öğrenim Dili Ders Saati  
                                           
      Lisans            
  (2015-2016)   Okul Liderliği ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Türkçe 2  
  (2014-2015)   ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2  
  (2013-2014)   ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3  
  (2013-2014)   TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2  
  (2013-2014)   BİLGİSAYARLI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Türkçe 2  
  (2014-2015)   UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2  
  (2015-2016)   SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİ Türkçe 2  
  (2015-2016)   ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2  
  (2014-2015)   TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2  
  (2014-2015)   REHBERLİK Türkçe 3  
  (2015-2016)   REHBERLİK Türkçe 3  
  (2015-2016)   UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2  
  (2014-2015)   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2  
  (2014-2015)   Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2  
  (2015-2016)   SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2  
  (2015-2016)   SOSYOLOJİ Türkçe 2  
  (2014-2015)   ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2  
  (2014-2015)   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2  
  (2014-2015)   OKUL DENEYİMİ Türkçe 1  
  (2014-2015)   ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Türkçe 2  
  (2014-2015)   SOSYOLOJİ Türkçe 2  
  (2014-2015)   REHBERLİK Türkçe 3  
  (2013-2014)   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2  
  (2013-2014)   UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2  
  (2013-2014)   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2  
  (2013-2014)   BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2  
  (2013-2014)   OKUL DENEYİMİ Türkçe 1  
  (2013-2014)   ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2  
  Yüksek Lisans          
(2015-2016)   EĞİTİM REFORMLARI               Türkçe               3  
(2014-2015)   UZMANLIK ALANI (DERS)               Türkçe              3  
(2015-2016)   DANIŞMANLIK              Türkçe              2  
(2014-2015)   DANIŞMANLIK             Türkçe             2  
                     
  * Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler        
                     
                                                                 
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Özmusul, M., "Equity Index in the School Systems of Selected OECD Countries", Educational Research and Reviews , "8(18)", 1722-1741 pp., Eylül-2013, DOI: 10.5897/ERR2013.1551, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: ERIC
A2. Özmusul, M., "The Effects of School and Principal Factors on Principal Leadership: An Analysis of TALIS Data for Turkey, Bulgaria, Italy, Hungary, Mexico, Norway and Brazil", Australian Journal of Basic and Applied Sciences , "7(10)", 248-262 pp., Ağustos-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: ISI
A3. Özmusul, M. & Baskan, G.A., "School Policies and Practices at Upper Secondary Schools in Turkey According to PISA 2009 Data", Mevlana International Journal of Education , "3(4)", 186-199 pp., Aralık-2013, DOI: http://dx.doi.org/10.13054/mije.13.69.3.4, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: ERIC <Doktora Tezinden Üretilmiştir>
A4. Ozmusul, M. & Kaya, A, "Social, Extra-curricular, Activities Offered to Students at Low and High Socio Economic Status Upper Secondary Schools in Turkey According to School Principals’ Views", European Online Journal of Natural and Social Sciences , "3(1)", 35-47 pp., Ocak-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: ISI
A5. Kaya, A. & Ozmusul, M., "The Impact of Shared, Ethical, Transformational, Authentic, Transactional and Servant Leadership on Organizational Creativity", Australian Journal of Basic and Applied Sciences , "8(3)", 498-513 pp., Mart-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: ISI
A6. Özmusul, M., "Comenius School Partnerships Projects Student Evaluation Scale", European Academic Research , "2(1)", 1201-1222 pp., Nisan-2014
     <E2’de belirtilen ulusal konferansta sunulan bildiriden üretilmiştir>
A7. Özmusul, M. & Kaya, A., "Türkiye’nin PISA 2009 ve 2012 Sonuçlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz", Journal of European Education , "4(1)", 23-40 pp., Ocak-2014
A8. Özmusul, M., "The Effect of School Resources on Organization Climate at Upper Secondary Schools in Turkey", European Academic Research , "1(7)", 1683-1698 pp., Ekim-2013
     <E1’de belirtilen ulusal kongrede sunulan bildiriden üretilmiştir>
A9. Ozmusul, M., "Developments in Turkish Education System towards International Dimension", International Journal of Social Sciences and Education , "2(3)", 345-362 pp., Mayıs-2012
A10. Özmusul, M., "Vizyon 2023 Çalışmasındaki Eğitim Sistemi İle İlgili Hedeflerin, Uluslararası Göstergeler Açısından İncelenmesi", Türk Fen Eğitimi Dergisi , "9(3)", 97-114 pp., Eylül-2012
A11. Özmusul, M., "Eğitim ve Yetiştirme 2020 Stratejisi: Hedef Göstergelere Göre Ülkelerin Durumu", Journal of European Education , "2(1)", 14-27 pp., Ocak-2012
A12. Özmusul, M., "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: İrlanda, Litvanya ve Türkiye İncelemesi", NWSA-New World Sciences Academy , "6(1)", 394-405 pp., Ocak-2011
     <E4’te belirtilen ulusal konferansta sunulan bildiriden üretilmiştir>
A13. Ozmusul, M., Kaya, A., & Gocen, A, "The Effect of Organizational Reputation on School’s Policy Encouraging Participation of Employees in Decision Making Process at School", Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences , "2(2)", Nisan-2014
A14. Ozmusul, M. “The Organizational Analgesics and Development of a Scale for Measuring Perceptions of University Students”,  Journal of European Education, 5(2), 23-37., Doi:10.18656/jee.82165, 2015
 
A15. Ozmusul, M. “The Unblocking Leadership for Effectiveness of Teachers as Knowledge Staff: A Theoretical Framework for School Management”, Universal Journal of Educational Research, 3(10), 757-773., Doi: 10.13189/ujer.2015.031015, 2015
 
A16. Ozmusul, M. “School Climate as a Predictor of Early School Leavers”, Crotian Journal of Education, 18(2), 491-517, doi:10.15516/cje.v18i2.1355, 2016
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Ozmusul, M., 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) konferansı dahilinde , "Procedia - Social and Behavioral Sciences", bildiri kitapçığındaki "A contextual analysis of factors tend to be effective school system in Turkey", 2398-2402 pp.,Barselona, İspanya, 2-5 Şubat, 2012.
B2. Ozmusul, M., 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) konferansı dahilinde , "Procedia - Social and Behavioral Sciences", bildiri kitapçığındaki "Developing project organization model at the schools participated in Comenius school partnership projects", 515-519 pp.,Barselona, İspanya, 2-5 Şubat, 2012
B3. Özmusul, M., Uluslararası Ögretmen Yetistirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II Konferansı konferansı dahilinde , "Uluslararası Ögretmen Yetistirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II Bildiriler Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Ögretmen Eğitiminde Yaratıcılık ve İnovasyon", 1320-1328 pp.,Ankara, Türkiye, 16-18 Mayıs, 2010.
            <D1’de belirtilen dergide yayımlanmıştır>
B4. Ozmusul, M, Kaya, A. & Cevik, N. (2014). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans dahilinde “Türk Ve Slovak Akademisyen, Yönetici ve Ögretmenlerin Görev Yaptıkları Egitim Kurumlarının Kurumsal Itibar Yönetimi Düzeylerine Iliskin Algıları”
B5. Sarıçiçek, L. & Ozmusul, M. (2015). Uluslararası EJER Kongresi, dahilinde “Gaziantep Ili Sehitkâmil Ilçesindeki Ilkokullarda Ögretmen Görüslerine Göre Paylasılan Liderlik ve Okul Iklimi Arasındaki Iliski”. 910-912
B6. Özmusul, M. (2015). Uluslararası EJER Kongresi, dahilinde “Egitim Yönetimi Arastırmalarında Hazır Veri Kullanımı”. 1067-1072.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Özmusul, M., "Öğretmen Eğitiminde Yaratıcılık ve İnovasyon", Kastamonu Eğitim Dergisi , "20(3)", 731-746 pp., 2012
     <B3’te belirtilen uluslararası sempozyumda sunulan bildiriden üretilmiştir>
D2. Özmusul, M., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme", İlköğretim Online , "11(3)", 629-645 pp., 2012
D3. Özmusul, M., "Avrupa Pedagojik BİT Lisansı", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , "9(1)", 22-32 pp., 2012
     <E3’te belirtilen ulusal konferansta sunulan bildiriden üretilmiştir>
 
D4. Özmusul, M., "Bilisim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeginin Gelistirilmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , "4(1)", 1-17 pp., 2011
     <Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir>
 
D5. Özmusul, M., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , "3(39)", 75-89 pp., 2010      
         <Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir>
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özmusul, M., 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongres konferansı dahilinde , "21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Ortaöğretim Okullarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Örgüt İkliminin İncelenmesi ve Okul Kaynakları Açısından Yordanması", 489-489 pp.,İstanbul, Türkiye, 12-14 Eylül, 2012
<A8’de belirtilen dergide yayımlanmıştır>
 
E2. Özmusul, M., 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi konferansı dahilinde , "21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Comenius Okul Ortaklıkları Projesi Öğrenci Değerlendirme Ölçeği", 490-490 pp.,İstanbul, Türkiye, 12-14 Eylül, 2012
<A6’da belirtilen dergide yayımlanmıştır>
 
E3. Özmusul, M., Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı konferansı dahilinde , "Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Avrupa Pedagojik BİT Lisansı: Türkiye Açısından Bir Çözümleme", 617-622 pp.,Malatya, Türkiye, 2 - 4 Şubat, 2011
<D3’te belirtilen dergide yayımlanmıştır>
 
E4. Özmusul, M., 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı konferansı dahilinde , "19. Eğitim Bilimleri Kurultayı ", bildiri kitapçığındaki "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: İrlanda Litvanya ve Türkiye İncelemesi", 154-155 pp.,Lefkoşa, KKTC, 16-18 Eylül, 2010
<A12’de belirtilen dergide yayımlanmıştır>
 
E5. Kırıcı, M. & Özmusul, M.  10. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi dahilinde, “Ögrenci Algılarına Göre Ögretmenlerin Mesleki Etik Kurallara Uyma Düzeyleri (Sanlıurfaili Haliliye Ilçesi Örnegi)” 2015.
 
E6. Özmusul, M. & Yaşar, N. 5. Eğitim Yönetimi Forumu dahilinde, “Sanlıurfa Il Merkezinde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Yetki Kullanımında Yasadıkları Kaygılar” 2014.
 
 
 
Editörlük
 
  1. International Journal of Management in Education (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Inderscience
 
  1. Education Reform Journal (Diğer endeksler), Dergi, Editör, Education Reform Journal
 
 
Yayın Hakemliği
 
1. Bildiri Kitabı American Educational Research Association (AERA)
 
2. Dergi SSCI, Social Indicators Research
 
3. Dergi Alan endeksleri, International Journal of Innovation in Education
 
4. Dergi Alan endeksleri, International Journal of Management in Education
 
5. Dergi Alan endeksleri, Global Education Review
 
6. Dergi Diger endeksler, Journal of Scientific Research and Reports
 
7. Dergi Diger endeksler, British Journal of Medicine and Medical Research
 
8. Dergi Diger endeksler, Education Reform Journal
 
9. Dergi Diger endeksler, British Journal of Education, Society & Behavioural Science
 
10. Dergi Diger endeksler, PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi
 
 
Kurul Üyelikleri
 
Akademik Enformasyon Kurulu Üyeliği, EYFOR 2014, Konya
Seminer organizasyonu ve konuşmacısı
Farkındalık 2014 Harran Üniversitesi Öğrenci Yurdu
Farkındalık 2015 Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Bürosu
Çalışma Performansı Eğitim Semineri Şanlıurfa Haliliye Belediyesi
Proje Hazırlama Teknikleri, Ankara-Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Haziran 2012
Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eylül 2008
 
 
 
 
Uluslararası Seminerlere, Kurslara, Çalıştaylara Katılım
 
2011 Creativity and curriculum. CEDEFOP, Study Visit. Slovakia.
 
2010 Sustainable Development Comenius In-Service Education- Assen/Netherlands
 
2010 Promoting A Socially-Cohesive And Equitable Society Through Education And
        Training- Council of Europe, Pestalozzi Workshop, Malta
 
2009 Media Education Across The Curriculum -Comenius In-Service Education-
Berlin/Deutschland
 
2007 “Communication and Social Skills in School Education” EU Comenius Contact 2008 Seminar- Brasov/Romania
 
 
Ulusal Seminerlere Ve Kurslara Katılım
 
2007 MEB Hizmet-içi Eğitim, Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Kursu- Erzurum
 
2008 MEB Hizmet-içi Eğitim, Öğretim Sürecini Geliştirme Formatörlük Kursu- Mersin
 
2006 İntel Gelecek İçin Eğitim- Pilot Uygulama Çalışmaları - Kilis
 
2007 MEB Hizmet-içi Eğitim, Ergenlik Semineri
 
2008 MEB Hizmet-içi Eğitim Özel Eğitim Semineri
 
2006 MEB Hizmet-içi Eğitim Psikolojik Hizmetler Semineri
 
2009 MEB Hizmet-içi Eğitim Sınıf Yönetimi Semineri- Yalova
 
2009 Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Sorunları Sempozyumu, 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi.
 
2010 MEB Hizmet-içi Eğitim Proje Döngüsü Yönetimi Semineri. 1-3 Aralık 2010.  
  Polatlı/ANKARA
 
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI