Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3663) dahili
E-posta : mscetin@harran.edu.tr,  msamicetin@hotmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mustafa Sami ÇETİN
Unvanı      : Öğretim Görevlisi
 
Eğitimi
1982-Çukurova Üniversitesi-Eğitim Fakültesi-Hatay Eğitim Yüksekokulu-Sınıf Öğretmenliği (Önlisans)
1992-Gazi Üniversitesi-Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri Bölümü-Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği (Lisans)
1996-KSÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.“Katip Çelebi’nin Bilim ve Eğitim Anlayışı” Konulu Çalışma  (Yükseklisans)
 
Profesyonel deneyim
Öğretmen/Yönetici. (1982–1992) MEB (Tunceli-Bursa-Ankara)
Müfettiş. (1993) Millî Eğitim Bakanlığı (Siirt)
Şube Müdürü. (1993) K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Eğitim-Öğretim Plânlamacısı. (1993–1995) KSÜ
Öğretim Görevlisi. (1995–2002) Harran Üniversitesi
Öğretmen/Eğitim Sorumlusu. (2002-2004) Adalet Bakanlığı
Öğretim Görevlisi. Fen-Edebiyat Fak. (2004–2008) Harran Ünv.
Öğretim Görevlisi. Eğitim Fakültesi  (2008–…) Harran Ünv.
 
Sahip olduğu patent, eser ve yayınlar
*Kâtip Çelebi’nin Bilim ve Eğitim Anlayışı-K.Maraş–1996
*Eğitim Bilimine Giriş–Ankara-1997
*Öğretmen ve Öğretmen Adayının El Kitabı-(Yayına Hazır)
 
Üye olduğu kuruluşlar                                                                    
*Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
*Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM BİR-SEN)
*Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)
 
Katıldığı toplu etkinlikler
14. Millî Eğitim Şûrası (Üye)
 
Meslekî hedefi
Eğitim Sisteminin Bilimsel Gelişmeler Işığında, Çağın Gereklerine Göre Yapılandırılmasında Ve Türk Millî Eğitim Politikasının Yeniden Belirlenmesinde Aktif Görev Almak
 
Katıldığı kurslar
*Öğretmenlik Formasyonu      (35 Gün) 1983 Tunceli
*Zihinsel Engellilerin Eğitimi   (21 Gün) 1990 İstanbul
*Eğitim Araçlarını Kullanma    (5 Gün)  1991 Ankara
*Eğiticilerin Eğitimi Semineri   (3 Gün)  2005 Şanlıurfa  
İlgi alanları - etkinlikler
*Eğitim, Yönetim ve Davranış Bilimleri
*Eğitim Sistemleri ve “Eğitim Sistemimiz”
*Alevî-Sünnî Birlikteliği/Kardeşliği
 
Memuriyet dereceleri
*Öğretmen
*Okul yöneticisi
*Şube müdürü
*Müfettiş
*Eğitim-öğretim plânlamacısı
*Öğretim görevlisi
 
Vermiş olduğu ders ve konferanslar
 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Lisans seviyesinde)
*Eğitim Bilimine Giriş/Öğretmenlik Mesleğine Giriş
*Eğitim Yönetimi
*Öğretim İlke ve Yöntemleri
*Özel Öğretim Yöntemleri
*Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme
*Eğitim Psikolojisi/Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
*Rehberlik
*Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme
*Etkili iletişim
 
Konferanslar (Üniversite Konferans Salonunda)
*Eğitimin Gücü ve Önemi
*Öğretmenlik Mesleği ve Kutsiyeti
*Alevi-Sünni Kardeşliği ve Geleceğimiz Açısından Önemi
*Çocuk Eğitimi Üzerine Düşünceler
*Öğretmenlik Mesleği ve Sorunları
*İstiklâl Marşı ve Mehmed Akif Ersoy’u Anlamak
 
Diğer Ders, Konferans ve Hizmetiçi Eğitimi Kursları
*Üstün Zekâlı-Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi (HRU MYO)
*Eğitimde Drama (HRU MYO Çocuk Gelişimi)
*Davranış Bilimleri (KSÜ İİBF)
*Psikoloji (KSÜ SHMYO )
*Halkla İlişkiler (KSÜ-HRÜ Aday Memurlar)
*Sosyal Psikoloji (Emniyet Müdürlüğü Personeli)
*Polis ve Halkla İlişkiler (Emniyet Müdürlüğü Personeli)
*Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler (KSÜ SHMYO )
*Resmî Yazışma Kuralları (Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdür Adayları)
*Eğitimde Etkili İletişim (MEB Şanlıurfa Yeni Atanan Öğretmenler)
*Etkili İletişim (SGK Personeli)
*İletişim ve Halkla İlişkiler (Şanlıurfa Belediye Personeli)


 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI