Tel        : 0(414) 318 30 00 - .... (dahili)
E-posta :  

 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Ahmet VURAL
Unvanı      : Okutman
 

20.09.1962’de Şanlıurfa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Zafer Gençaydın Atölyesi’nden 1996’da mezun oldu. Halen, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-iş Öğretmenliği Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’nda Okutman olarak görev yapmaktadır.
 
Ödülleri:
1986- Ş.Urfa Belediyesi Resim Yarışması-Ödül.
1987- Ş.Urfa Belediyesi Resim Yarışması-Ödül.
       2002-Kültür Bakanlığı-(Devlet resim yarışması) sergilenme
 
Kişisel Sergileri:
            1996- Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
            1996- Çankırı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
            1997- Sinop Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
            1998- İş Bankası Sanat Galerisi, Ankara.
            2000- İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
            2000- İzmir Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu.
            2004- Harran Üniversitesi Kültür Evi Sergi Salonu, Şanlıurfa.
2007- Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 
      Karma Sergilerden Bazıları
1986- Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
1990- İzmir Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu.
1991- İstanbul Yıldız Sarayı.
1994- Sinop Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
1995- Mardin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
2000- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sergi Salonu, Ankara.
2001- Devlet Resim yarışması Sergisi
      2005- Uludağ Üniversitesi, Rektörlük Sanat Galerisi
      2006- Şanlıurfa Öğretmenler Haftası Sergisi
      2008-2016 –Birçok Karma sergi
 
Özel kollesiyonlarada biçok eseri vardır.
Başbakanlık özel koleksiyonu.
Vakıflar Bankası özel koleksiyonu.
Kültür Bakanlığı özel koleksiyonu.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI