Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3994)
E-posta : elmastas13@yahoo.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Necmettin ELMASTAŞ
Unvanı      : Profesör Doktor


 

1. KİMLİK BİLGİLERİ

 
Adı ve Soyadı                    : Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ                                        
Doğum Yeri                       : Ahlat  (Bitlis)
Doğum Tarihi                     : 01.04.1974
Medeni Hali                       : Evli ve 3 çocuklu
Yabancı Dili                       : İngilizce
Uzmanlık Alanı                  : Beşeri ve İktisadi Coğrafya
 
2.İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
E Posta Adresi                  : elmastas@harran.edu.tr elmastas13@yahoo.com
Sabit Telefon                     : 0 414 318 39 95  | 39 94
Faks                                  : 0 414 318 39 72
Ofis Bilgisi                         : Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Posta Adresi                     : Harran Üniversitesi Eyyubiye Kampüsü  ŞANLIURFA
 
 
 
3. EĞİTİM DURUMU
 
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Coğrafya Öğretmenliği Uludağ Üniversitesi 1993
Yüksek Lisans Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Marmara Üniversitesi 1996
Doktora Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Marmara Üniversitesi 2002
 
 
 
 
 
 
4. AKADEMİK ÜNVANLARI
 

 

Ünvanı

Görev Yeri  
Yıl

Arş. Gör.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1994-1998

Arş. Gör.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998-2003
Dr. Arş. Gör. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2003-2005
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2005-2011
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2011-….

 

 

5. İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

 
5.1. İdari Görevler
 
5.1.1. Tamamlanan
 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcılığı (2005-2009)
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Başkanlığı (2009-2013)
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı (2013-2015)
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2014)
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013-2015)
 
5.1.2. Devam Eden
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2015-…)
Harran Üniversitesi Senato Üyeliği (2015-…)
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2016-......
 
5.2. Akademik Görevler
 
5.2.1. Tamamlanan
 
5.2.2. Devam Eden
 
 
6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Yılmaz, S., 2014. Van İlinde Nüfus Hareketleri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı
 
 
7. YAYIN LİSTESİ
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
 
A1. Elmastaş, N., 2009. Agricultural Land Use in Ahlat District (Ahlat İlçesinde Tarımsal Arazi Kullanımı), University of Gaziantep Journal of Social Sciences, Volume 8/2, p. 479-501.
A2. Elmastaş, N., 2012. A Mine Becoming Increasingly Important For Economy of Turkey:Pumice (Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı), The Journal of International Social Research, Volume 5/23 Fall 2012, p. 197-206.
A3. Elmastaş, N., Özcanlı, M., 2014. Effects of 2011 Van Earthquakes on Ercış Cıty wıth Respect to Land Use and Earthquake Relatıonshıp (Arazi Kullanımı ve Deprem İlişkisi Bağlamında 2011 Van Depremlerinin Erciş Şehri’ne Etkileri), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 825-847.
A4. Elmastaş, N., Yılmaz, S., 2015. Migrations in Van Province (Van İlinde Göçler) , Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, p.403-428
 
A5. Elmastaş, N., 2015. Shale (Rock) Gas Potential And Its Importance For Energy Sector Of Turkey (Türkiye’nin Enerji Sektörü Açısından Şeyl (Kaya) Gazı Potansiyeli ve Önemi ), Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 10/14 Fall 2015, p. 291-310.
 
A6. Aytaç, S.A., Yetmen, H., Şahinalp, M.S., Benek, S., Elmastaş, N., Özcanlı, M., Şahap, A., 2016. Physical Geography of the Osmanbey Campus (Harran Universıty-Şanlıurfa) (Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün (Şanlıurfa) Fiziki CoğrafyasI), The Journal of Academic Social Science (ASOS), Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 473-506.
 
A7. Günal, V., Şahinalp, M.S., Elmastaş, N. 2016. Distribution of Turkey Population According to the Birth of Province (1950-2015) (Türkiye’de Nüfusun Doğduğu İle Göre Analizi: Oransal Değişimler (1950-2014), The Journal of Academic Social Science (ASOS),, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 80-98
 
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:
B1. Elmastaş, N., Polat S. 2005. Ayrancılar (Devtirş) Jeotermal Su Kaynakları (Çaldıran / Van). I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu (07- 10 Eylül 2005 Doğubayazıt). Doğubayazıt Kaymakamlığı Kültür Yayınları No:2, İstanbul.
B2. Benek, S, Elmastaş, N., Günal, V. 2007. Van Gölü Havzası’nın Kalkınmasında Tatvan’ın Rolü, I. Uluslararası Tatvan Sempozyumu (31 Ağustos-2 Eylül 2007-Tatvan), Tatvan Belediyesi, Beyan Yayınları, İstanbul.
B3. Elmastaş, N., Benek, S., Şahinalp, M.S., 2008. “Van Gölü Havzası’nda Coğrafi Açıdan Tir Buğdayı Tarımı: Ahlat Örneği”,  IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu (17-21 Haziran 2008), Ahlat.
B4. Elmastaş, N., Benek, S., Şahinalp, M.S., Günal, V., 2009. Van Gölü Havzası’nın Batısında (Tatvan-Ahlat Arasında) Pomza (Sünger Taşı)’nın Ekonomik Potansiyeli ve Kullanım Alanları. 5.Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu (09-13 Haziran 2009),Van.
B5. Elmastaş, N., Şahinalp, M.S., Günal, V., 2011. Bitlis İli Köy Adlarına Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım, VII.Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu (3-7 Ekim 2011), Bitlis.
B6. Elmastaş, N., 2012. Van Gölü Havzasında Yerleşmelerdeki Yanlışlıklar ve Depremler, I.Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu (25-27 Ağustos 2012), Ahlat-Bitlis.          
B7. Elmastaş, N. 2013. Ahlat İlçesi (Bitlis) Örneğinde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullar, II.Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu (25-27 Eylül 2013), Ahlat-Bitlis.    
B8. Şahinalp, M.S., Elmastaş, N., Günal, V. 2014. Van Gölü Havzası’ndaki Şehirlerin Morfolojik Sınıflandırılması, III.Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (22-24 Eylül 2014), Ahlat-Bitlis.      
B9. Elmastaş, N., Günal, V., Şahinalp, M.S. 2016. Two Strategıc Energy Source Of Mıddle East Regıon In Terms Of Geoeconomıc Perspectıve: Petroleum And Natural Gas (Ortadoğu Bölgesinin Jeoekonomik Açıdan İki Stratejik Enerji Kaynağı: Petrol ve Doğalgaz), ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, ISSN: 2146-7382, Wien-Austria.
B10. Günal, V., Şahinalp, M.S., Elmastaş, N. 2016. Distribution of Turkey Population According to the Birth of Province (1950-2015) (Türkiye’de Nüfusun Doğduğu İle Göre Analizi: Oransal Değişimler (1950-2014), ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, ISSN: 2146-7382, Wien-Austria.
B11. Benek, S., Elmastaş, N., Şahinalp, M.S., Aytaç, A.S., Yetmen, H., Özcanlı, M., Şahap, A. 2016. Suggestions for replanning of Harran Universty Osmanbey Campus (Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün Yeniden Planlanmasına Yönelik Öneriler), TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (13-14 Ekim 2016), Bildiriler Kitabı, Ankara.
 
 
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
C1. Elmastaş, N. 2001. Ahlat Yöresi’nin Turizm Potansiyeli. Marmara Üniversitesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, İstanbul.
C2. Elmastaş, N. 2002. Hasanabdal Kaplıcası (Erciş / Van). Marmara Üniversitesi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 6, İstanbul.
C3. Polat, S. ve Elmastaş, N. 2005. Tekman-Kiği Hamzan (Çimenözü) Termal Su Kaynakları (Erzurum). Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 14, Erzurum.
C4. Elmastaş, N. ve Polat, S. 2007. Van Gölü’nde Seviye Değişiklikleri ve Erciş Şehri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı: 27 (Ocak-2007), İstanbul.
C5. Elmastaş, N. 2008. Bitlis İli Jeotermal Su Kaynakları. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 19, Erzurum.
C6. Elmastaş, N. 2008. Kahta Çayı Havzası’nda Arazi Kullanımı, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Ankara.
C7. Şahinalp, M.S., Elmastaş, N., Günal, V., Benek, S. 2010. Şehirlerin Sınıflandırılması ve Tatvan Şehri’nin Bu Sınıflandırmalardaki Yeri, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:15, Sayı:23, s. 47-64.
 
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler :
D1. Elmastaş, N., Şahinalp, M.S. ve Güzel, A. 1998. Şanlıurfa ve Yakın Çevresinde Kuraklık Sorunu. Harran Üniversitesi GAP 2. Mühendislik Kongresi (21-23 Mayıs 1998) Bildiriler Kitabı. Harran Üniversitesi Yay. No: 4, Şanlıurfa.
D2. Selçuk Biricik, A., Balcı, A., Elmastaş, N., Polat S.  2002. İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları Üzerine Bazı Düşünceler. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı (9-12 Temmuz 2002-Ankara). Gazi Kitabevi, Ankara.
D3. Polat, S.ve Elmastaş, N. 2004. Nazik Gölü Havzası’nın Hidrolojik Potansiyeli ve Gölden Yararlanma. I.Van Gölü Havzası Sempozyumu (08-10 Eylül 2004-Van), Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. İstanbul.
D4. Elmastaş, N. 2006. Bitlis İlindeki  Göller  ve  Faydalanma Şekilleri. II.Van Gölü Havzası Sempozyumu (04-07 Eylül 2006 – Bitlis), Desen Ofset San.Tic.A.Ş. Ankara.
D5. Benek, B., Şahinalp, M.S., Elmastaş, N. 2008. Şanlıurfa İlinde Sulama Tesislerinin Arazi Kullanımı Bakımından Yarattığı Sorunlar. V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008-Ankara), Ümit Ofset Matbaacılık, Anakara.
D6. Elmastaş, N., Özcanlı, M. 2011. Bitlis İlinde Çığ Afet Alanlarının Tespiti ve Çığ Risk Analizi, VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu (3-5 Kasım 2010), Bildiriler Kitabı, Ankara.
 
E. Diğer yayınlar :
E.1. Elmastaş, N. 2000. Su Potansiyeli Açısından Bir Araştırma: Dicle Havzası. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı: 13 (Ocak-2000), İstanbul.
E2. Elmastaş, N. 2009. Beşeri ve Ekonomik Potansiyel Açısından Çelikhan İlçesi, Elif Matbaası, Şanlıurfa.
E3. Benek, S., Elmastaş, N., Şahinalp, M.S., Aytaç, S.A., Yetmen, H., Özcanlı, M., Şahap, A., 2016. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün Coğrafi Etüdü, Kriter Yayınevi, İstanbul.
 
8. PROJELER
 
F1. Elmastaş, N., 2007. “Kahta Çayı Havzası’nda Mevcut Arazi Kullanım Durumu ve Karşılaşılan Problemler (Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım)”. HÜBAK Proje No: 581, Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü).
F2. Elmastaş, N. 2008. Şanlıurfa Sele Hazır: Önleyebilirsiniz, Korunabilirsiniz, Kurtarabilirsiniz” GAP Bölgesi’nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sosyal Destek Hibe Programı, AB Projesi, Ref. No: TR0602.18-03/003. (Proje Danışmanı).
F3. Benek, S. Şahinalp, M.S., Elmastaş, N., 2008, “Şanlıurfa İlinde (Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek ve Hilvan ve Suruç ilçelerinde) Sulama Tesislerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” HÜBAK Proje No: 739, Şanlıurfa. (Araştırmacı).
F4. Elmastaş, N. 2016. Erciş Ovası’nda Arazi Kullanım Durumu, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  HÜBAK Proje No: 12011, Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü).
F5. Benek, S., Elmastaş, N., Şahinalp, M.S., Aytaç, S.A., Yetmen, H., Özcanlı, M., Şahap, A., 2016. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün Coğrafi Etüdü, Harran Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Şanlıurfa. (Araştırmacı).
F6. Elmastaş, N. 2017. Ortadoğu'daki Enerji Kaynaklarının Jeoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi,  HÜBAK Proje No: K16047, Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü).
F7. Elmastaş, N. 2017. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müfredatlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi,  HÜBAK Proje No: K17083, Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü).
F8. Elmastaş, N. 2016. Yer Adlarına Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım: Kahta İlçesi Örneği,  HÜBAK Proje No: .., Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü- Devam ediyor).
F9. Elmastaş, N. 2017. Van Gölü Havzası'ndaki Yeraltı Sularına Van Gölü Suyunun Etkisi ve Yerlatı Sularının Tarımsal Sulama Açısından Değerlendirilmesi: Ahlat İlçesi Örneğin,  HÜBAK Proje No: 17014, Şanlıurfa. (Proje Yürütücüsü- Devam ediyor).
 
 
9. ÜYE OLDUĞU İDARİ VE AKADEMİK KURULUŞLAR
 
  • Türk Coğrafya Kurumu
 
10. ALDIĞI ÖDÜLLER
  
 
11. SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
 
11.1. Lisans Dersleri
 
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz Kartoğrafya I 2 - 41
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 2 - 36
Bitirme Tezi I - 4 5
Bahar Kartoğrafya II 2 - 41
Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası 2 - 40
Ortadoğu Coğrafyası 2 - 40
Bitirme Tezi II - 4 5
2016-2017 Güz Kartoğrafya I 2 - 41
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 2 - 36
Bitirme Tezi I - 4 5
Bahar Kartoğrafya II 2 - 41
Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası 2 - 40
Ortadoğu Coğrafyası 2 - 40
Bitirme Tezi II - 4 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Lisansüstü Dersleri
 
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uyg.
2015-2016 Güz Türkiye’de Ekonomik Problemler 3 - 3
Havza Planlaması 3   3
Bahar Türkiye’de Sanayi ve Sorunları 3 - 3
Havza Planlaması 3 - 4
2016-2017 Güz Türkiye’de Ekonomik Problemler 3 - 3
Havza Planlaması 3   3
Bahar Türkiye’de Sanayi ve Sorunları 3 - 5
Havza Planlaması 3 - 3
 
 
 
  • ERASMUS Personel Eğitim Verme Hareketliliği ve Üniversitelerle Mesleki İşbirliği çerçevesinde 01-08 / 06 / 2015 tarihleri arasında Romanya’nın Oradea Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün 2 öğretim üyesi ile birlikte eğitim verilmiştir.  

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI