Tel          : 0(414) 318 30 00 - .... (dahili)
E-posta  :  


ÖZGEÇMİŞ
 
Adı-Soyadı Ahmet Suat KARAHAN
Unvanı Yardımcı Doçent Doktor


 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Müzik Eğitimi Atatürk Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans Müzik Eğitimi Gazi Üniversitesi 2004
Doktora Müzik Eğitimi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2008
 
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 2008-2009
Doçentlik Tarihi                        : -
Profesörlük Tarihi                    : -
 
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
 
Yayınlar
 
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Karahan A.S. (2014).  The Evaluation Of Synchronous Distance Ear Training In Comparison With The Traditional Ear Training Vol.9(23), pp. 1266-1274, December 2014 DOI: 10.5897/ERR2014.1987 ISSN: 1990-3839
 
2. Karahan A.S. (2015).  The Arrangement of Students’ Extracurricular Piano Practice Process With The Asynchronous Distance Piano Teaching Method Vol.10(8), pp. 1088-1096 , April 2015 DOI:10.5897/ERR2015.2126 ISSN: 1990-3839
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1. Karahan A.S. (2007). Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Bireysel Çalgı Eğitimi Dersleri Kapsamında Verilen Türk Halk Müziği Çalgıları ve Bu Derslerde Kullanılan Eserler ve Metotların Belirlenmesi. Motif Sempozyumu Kocaeli Üniversitesi. İzmit
 
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2008). Çağdaş Türk Müziği Piyano Eserlerine Yönelik Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntemi, Doktora tezinin kitap olarak basılmış biçimi, Zeki basımevi, Ankara.
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 1- Hüseynî Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 2- Karcığar Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 3- Kürdî Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 4- Segâh Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 5- Hüzzam Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 6- Hicaz Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 7- Zirgüleli Hicaz Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 8- Nikriz Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap: Karahan A. S. (2015). Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları 9- Neveser Harran Üniversitesi Yayınları. Sözkesen matbaacılık Ankara.
 
Ulusal Kitap Editörlüğü:
Yazar: Arş. Gör. Dr. Feyzan GÖHER. Müzik Kültürü Farklılığının Çocuk Şarkılarının Ezgisel Hareketleri, Tonal/Makamsal Özellikleri ve Ritim Yapıları Üzerindeki Etkileri. ISBN: 9444-5896-0-8. Baskı: Tekten basım yayım ltd. şti. istasyon cad. 51/B Niğde.
 
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1. Karahan A. S. (2007). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Lisansüstü  Eğitim Sürecinde Yer Alan Derslerin Öğrenci İhtiyaçlarını Karşılama Durumu. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir
2. Karahan A.S. (2007). Müzik ve Şiddet. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu. Sanat Eğitimi Ve Şiddet Gazi Üniversitesi ve Müzed. Ankara
3. Karahan A.S. (2009). Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Piyano Eğitimi Sürecinde Çağdaş Türk Müziğ Dağarının Yeri ve Önemi. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Türkye’de Eğitimin Sprunları ve Çözüm Önerileri 19 Mayıs Üniversitesi Niğde. 
4. Karahan A.S. (2011). Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Piyano Derslerinin Bireysel Olarak Yapılma Durumu X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Niğde Üniversitesi. 
 
Diğer yayınlar
 
Projeler
 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında “Piyano İçin Uyarlanmış Türk Müziği Makamlarıyla Dizi Çalışmaları” başlıklı dokuz kitaptan oluşan çalışmanın 2015 yılında basımı yapılmıştır.
 
 
İdari Görevler
Ünvanı İdari Görevler Tarih
Yrd.Doç.Dr. Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2010-……
Yrd.Doç.Dr. Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı 2010-……
 
 
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz Müziksel İşitme Okuma Yazma I 2 2 40
Güz Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 2 40
Güz Piyano VII 1 0 40
Güz Türk Müziği Çok Seslendirme 0 2 40
Güz Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 40
İlkbahar Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 2 40
İlkbahar Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 2 2 40
İlkbahar Piyano ve Öğretimi 1 0 40
İlkbahar Eğitim Müziği Besteleme 2 2 40
           
2014-2015 Güz Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 2 40
Güz Piyano I 1 0 40
Güz Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 40
İlkbahar Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 2 2 40
İlkbahar Piyano II 1 0 40
İlkbahar Eğitim Müziği Besteleme 2 2 40
         
 


 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI