Tel        : 0(414) 318 30 00 - (  )
E-posta : dilaratabak@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Dilara KARAKAŞ TABAK
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


 
      Öğrenim Bilgisi                  
                                               
             
                                               
      Doktora   ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ      
        EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI      
                         
      2011        
      Kasım/2015        
        Tez adı: GÜNCEL SANATIN MANİPÜLASYON YÖNELİMLERİNE KATKISINDA GÖRSEL RETORİK  (2015) Tez Danışmanı:(ALİ TOMAK)      
                         
                                               
             
                                               
      Yüksek Lisans   YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ      
        EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI      
                         
      2006        
      2009        
        Tez adı: Türk televizyon kanallarında yayınlanan kültür ? sanat programlarının ilköğretim (birinci kademe) öğretmenleri tarafından izlenme düzeyi (Van ili örneği)   Tez Danışmanı:(YRD. DOÇ. DR. SERAP YÜKRÜK)      
                         
                                               
             
                                               
      Lisans   YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ      
        EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI      
                         
      2002        
      Haziran/2006        
                                   
                                               
                                               
      Görevler                          
                                               
             
      YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)      
      2016      
                                               
             
      ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)      
      2010-2016      
                                               
                                               
      Dersler *                   Öğrenim Dili Ders Saati        
                                               
          2016-2017                        
          Lisans                        
            DESEN Türkçe 4        
            GELENEKSEL EL SANATLARI Türkçe 4        
            ANA SANAT ATÖLYE Türkçe 8        
                                               
                                               
                                      1  
                                       
                                       
        TEMEL TASARIM Türkçe 8            
        ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2            
        ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Türkçe 2            
      2015-2016                        
      Lisans                        
        GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Türkçe 9            
        GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Türkçe 4            
        SANAT EĞİTİMİ Türkçe 9            
                                       
                         
                                       
                                       
    Eserler                          
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:          
            KARAKAŞ TABAK DİLARA (2016).  ANLAMLANDIRMA SÜRECİNDE YAZI YAPIT SİMBİYOZU.  Akademik Bakış Dergisi(55), 573-583. (Yayın No: 2832857)          
    1.          
                     
                                       
                                       
    B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :          
            KARAKAŞ TABAK DİLARA (2017).  Çağdaş Sanat Piyasasında Sanatçının Rolü.  AL FARABİ I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3512328)          
    1.          
                     
                                       
            KARAKAŞ TABAK DİLARA (2015).  Beden ve Aklın Kurgusu  Performans Sanatı.  Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2559660)          
    2.          
                     
                                       
                                       
    D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :          
            KARAKAŞ TABAK DİLARA (2016).  Beden ve Aklın Kurgusu  Performans Sanatı.  İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6, 91-95. (Kontrol No: 2572594)          
    1.          
                     
                                       
                                       
    F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :    
          (2017), Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler, ZAMAN-SİZ, BORİS GEORGİEV VARNA ŞEHİR GALERİSİ    
    1.    
                                       
          (2016), Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 24 kasım sergisi, harran üniversitesi, (No: 125151)    
    2.    
                                       
          (2016), Ulusal, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Yeşil Hayat Sergisi, Belediye Sergi Salonu, (No: 125165)    
    3.    
                                       
          (2017), Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, KARMA SERGİ, HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, (No: 144243)    
    4.    
                                       
          (2016), Ulusal, WORKSHOP /Workshop /, YEŞİL HAYAT RESİM ÇALIŞTAYI, KURTULUŞ MÜZESİ, (No: 125252)    
    5.    
                                       
          (2017), Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, MEZUNİYET SERGİSİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, (No: 144246)    
    6.    
                                       
          (2017), Ulusal, WORKSHOP /, EBRU WORKSHOP, PİAZZA AVM FUAYE ALANI, (No: 139715)    
    7.    
                                       
                                       
    Editörlük                      
                                       
    1.                            
    Diyalektolog – Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Elektronik          
                     
                                       
                                       
           
                                       
           
                                       
                          2  
                                                               
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI