Tel         : (414) 318 30 00 - 1417 (dahili)
E-posta  : elcin06@gmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ
 
Adı-Soyadı : Elçin ERGİN
Unvanı       : Yardımcı Doçent Doktor

 
                  
 
Derece Üniversite Alanı Yılı
Lisans Gazi Üniversitesi Müzik eğitimi/klasik gitar 1999-2003
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Müzik eğitimi/klasik gitar 2003-2007
Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik eğitimi/klasik gitar 2009-2015Akademik Unvanlar
 
Yrd. Doç. Dr.                   Harran Üniversitesi Müzik Eğt.  ABD                      2017-…..
Arş. Gör.                          Harran Üniversitesi Müzik Eğt.  ABD                      2013-2017
 
 
Bitirilen Yüksek Lisans Tezi
 
Ergin, Elçin (2007). Klasik Gitar Eğitiminde Karşılaşılan Önkol Hastalıklarına İlişkin Doktor ve Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
 
Bitirilen Doktora Tezi
 
Ergin, Elçin (2015). Bilişüstü Özdüzenleme Basamaklarına Göre Yapılan Gitar Eğitiminin Deşifre Çalma Performansına, Farkındalığa ve Tutuma Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 
 
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
           
 “New Trends On Global Education Conference-GEC”, “Gitar Eğitiminde Karşılaşılan Önkol Hastalıklarına İlişkin Doktor ve Öğrenci Görüşleri”. Sözlü Bildiri. Yer: Girne, KKTC. 14-18 Kasım, 2011.
 
 
8. Katıldığı Seminer, Workshop ve Kurslar, Sertifikalar:
 
 • Müzik&Dans, Prof. Werner Beidinger. İstanbul Uluslararası İlkbahar Kursu, Yer: Özel Alev Okulları. İstanbul. 05.06.2010.
 • The Course “The History Of Turkish Music Education Within The Context Of Socio-Cultural Changes, And Turkey-Europe Music Education Relations”, Prof. Dr. Ali Uçan.18. Eas Congress, Yer: Bolu. 26-29 April 2010.
 • The Atelier, “Body Music”, M. Özgü Bulut. 18. Eas Congress, Yer: Bolu. 26-29 April 2010.
 • Geleneksel İspanyol Müziği ve Dansları–Salamanca kursu, Javier Montez Sanchez. Yer: Ezo Sunal Çocuk Atölyesi. İstanbul. 25-26.09.2010.
 •  “Özel Eğitime Özel Orff Schulwerk Ankara’da!” Kursu. Prof. Dr. Karin Schumacher. Yer: Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara. 23.05.2010.
 • Upper-Intermediate Course Academic English. Ankara. 21.10.2003-24.02.2004.
 
 Verilen Seminer, Konser Bilgileri:
 • Gençlik Konseri. Yer: CSO. Ankara. 15-21 Mayıs 2001. 
 • Gitar Sınıfı Konseri, Yer Gazi Üniversitesi Konser Salonu. Ankara. 27 Mayıs 2002.
 • Gitar Quartet Konseri, Yer: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Kırşehir. Mayıs 2003. 
 •  “Halk Evlerinin Müzik Çalışmalarındaki Rolü”, Seminer. Yer: Abant Üniversitesi Eğitim Fakültesi İzleme Salonu, Bolu. 6 Haziran 2011.
 • Obua&Gitar resitali, Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Prof.Dr. Arif Amirov Konser Salonu, Zonguldak. 28 Nisan 2015. 
  
12. Son İki Yılda Verilen ve Asiste Edilen Dersler
LİSANS DERSLERİ
DÖNEM DERSİN ADI HAFTALIK DERS SAATİ
GÜZ
 
Eğitim Müziği Dağarı 2
Müziksel İşitme Okuma Yazma I 4
Güncel Popüler Müzikler 2
Bireysel Çalgı Gitar I,III,V,VII 1
Müzik Kültürü 2
   
BAHAR Oda müziği 3
Bireysel Çalgı Gitar II,IV,VI, 1
Müziksel İşitme Okuma Yazma III 4
Okul çalgıları- gitar 2
Müzik Biçimleri 2
Eşlik Çalma 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Referanslar:
 
 • Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN, Harran Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü, ŞANLIURFA.
İletişim: 0536 363 73 27
 
 • Prof. Dr. Süleyman TARMAN, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, AKSARAY.
İletişim: 0532 635 43 02
 
 • Prof. Ülkü ÖZGÜR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ANKARA.
İletişim: 0505 646 17 24
 
 •  Doç. Dr. Mehmet Can ÖZER, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi, İZMİR.
İletişim: 0542 278 83 69
 
 •  Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı, BOLU.
İletişim: 0533 511 51 55
 
 • Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı öğretim üyesi, BOLU.
İletişim: 0532 423 9151
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI