Tel        : 0(414) 318 30 00 - .... (dahili)
E-posta :  
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Gökhan YALÇIN
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor
 
 1975 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine Özhan Gölebatmaz’dan Klasik gitar dersleri alarak başladı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde lisans (2000), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Öğretmenliği bölümünde yüksek lisans (2004) ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalın’da doktora eğitimini tamamladı (2011). 2000-2004 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, 2004-2009 yılları arasında Harran Üniversitesinde, 2012-2015 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde çalıştı. Birçok solo, düo ve trio konserlerinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Kayseri, Adana, İstanbul ve Nevşehir’de konserler verdi. Gitar, piyano ve orkestra için yazdığı beste ve düzenlemelerinin dışında Şanlıurfa’da müziğini ve librettosunu yazdığı “Edessa” adlı müzikli oyunu kendi yönetiminde öğrencileri tarafından 2007 yılında sahnelendi. Erciyes Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde öğrencilerinden kurulu gitar orkestraları ile birçok konserler verdi. 2015 yılından itibaren Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Yalçın, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

İş Deneyimi:
 
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Ücrt. Öğr. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi, Erciyes Üniversitesi 2000-2004
Öğr. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi 2004-2008
Öğr. Gör. Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi 2008-2009
Ücrt. Öğr. Gör.Dr. Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi 2010-2012
Yrd. Doç. Dr. Güzel Sanatlar Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi 2012-2015
Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi 2015-…
 
İdari Görevler
 
Anabilim Dalı Başkanlığı Kırıkkale Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi /Müzik Bölümü/Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 2013-2015
Bölüm Başkanlığı Kırıkkale Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik Bölümü 2013-2015
 
 
Son üç yılda lisans düzeyinde verdiği dersler:

2014-2015 (Kırıkkale Üniversitesi GSF Müzik Bilimleri Anabilim Dalı) Güz Dönemi
·         Sınıf: Çalgı Eğitimi I- Gitar (N.Ö.)
·         Sınıf: Çalgı Eğitimi III (Gitar) (N.Ö.), Gitar Topluluğu I
·         Sınıf: Solfej-Dikte-Teori V (N.Ö.-İ.Ö.), Çalgı Eğitimi V (Gitar) (N.Ö.-İ. Ö.), Gitar Topluluğu III
·         Sınıf:  Gitar Topluluğu V
 
Bahar Dönemi (Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği)
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar II
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar IV
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar
·         Sınıf:  Gitar Öğretimi
 
2015-2016  Güz Dönemi


·         Sınıf: Müziksel İşitme Okuma Yazma I, Bireysel Çalgı Gitar I
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar III, Geleneksel Türk Halk Müziği, Türk Müzik Tarihi
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar V, Geleneksel Türk Sanat Müziği
·         Sınıf:  Bireysel Çalgı Gitar VII
Bahar Dönemi
·         Sınıf: Müziksel İşitme Okuma Yazma II, Bireysel Çalgı Gitar II
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar IV, Armoni-Kontrpuan-Eşlik II
·         Sınıf: Bireysel Çalgı Gitar, Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulamaları
·         Sınıf:  Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Gitar), Öğretmenlik Uygulamaları
 
 
Son üç yılda Yüksek Lisans düzeyinde verdiği dersler:
 
·         Türk Müziğinde Çokseslendirme Yöntem ve Teknikleri
·         Batı Müziği Yazılı Kaynakları
·         Çalgı Eğitimi (Gitar)
·         Seminer
·         Özel Uzmanlık Konuları
 
 
A. Makaleler:
 
1.                   Yalçın, G., Albuz. A. (2012). Gitar Uygulamalı Armoni Öğretiminin Öğrenci Bilgi ve Performans Düzeyine Etkisi, E-Journal of New World Sciences Academy, cilt: 7, sayı:1, 35-49.
2.                   Yalçın, G. (2012). Dörtlü Armoni Sistemi Uygulamalarını İçeren Armoni Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt:2, sayı:5, 219-234.
3.                   Yalçın, G., Kutluk Ö. (2012). Muammer Sun'un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December, 2012.
4.                   Yalçın, G. (2013). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Alan Derslerinde Klasik Gitarın Yeri Ve Önemi, Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi (http://dx.doi.org/10.7822/egt124)
5.                   Yalçın, G. (2013). Türkiye’de 1900-2012 Yılları Arasında Yayınlanan Batı Müzik Teorisi Kitaplarındaki Terminolojinin İncelenmesi, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, Volume 2, Number 8, DOI: 10.7816/idil-02-08-05
6.                   Yalçın, G. (2013). Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim ve Gelişimi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013
7.                   Yalçın, G. (2013). Haşim Bey Mecmuasının “Makam Ve Tonalite Karşılaştırması” Yönünden İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/6 Spring 2013, p. 753-768, Ankara-Turkey
8.                   Yalçın, G. (2013). Hüseyin Sadettin Arel’in Armoni Kitaplarındaki Armonik Ve Terminolojik Yaklaşımları, Rast Müzikoloji Dergisi,Cilt I, Sayı 2 (2013), s.1-16
9.                   Yalçın, G. (2014). Haşim Bey Mecmuası Edvar Bölümünün Kaynakları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10.7827/TurkishStudies.6621
10.               Yalçın, G. (2014). Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notacı Hacı Emin Bey'in "Nota Muallimi Adlı Kitabının Yeri ve Önemi, Rast Müzikoloji Dergisi, 2(2), 43-69, Doi  No:10.12975/rastmd.2014.02.01.00031
11.               Yalçın, G. (2016). Edvar Kitaplarında Yeni Usûl: İç İçe Daireli (Çok Ritimli) Usûller. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (Kabul edildi).
12.               Yalçın, G. (2016). Bir XVIII. Yüzyıl Osmanlı/Türk Musikisi Yazılı Kaynağı: Akovalızâde Hâtem Efendi Edvârı. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (Kabul edildi).
 
B. Bildiriler:
 1. Genel Müzik Eğitiminde Türkü ya da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi, Genel Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimiz konulu sempozyum, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, 2005.
 2. IX. - XVII. Yüzyıl Türk Müziği Yazılı Kaynaklarında Müzik Eğitimi Üzerine Tavsiyeler”, 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2010.
 3. Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Gitar Konulu Tezlerin Analizi, Niğde Üniversitesi, 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2012.
 4. Dinleyicilerin Algısal Perde Hiyerarşisi Perde Sorgu Puanları ile Müziksel Dikte Puanları Arasındaki İlişki, III. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, 2012.
 5. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla Türkçe Batı Müziği Terminolojisi Nereye Gidiyor? , IV. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, 2013.
 6. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Tanıtımı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı, 2014 (İTÜ TMDK Yayınları:9, 2015).
 7. Yalçın, G. (2016). Türkiye'de "Mevcudi'l-İsm Ma'dûmü'l-Cism" Müzikoloji [Müzik Bilimleri] Bölümleri. Erzurum: 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu. 28-29 Nisan 2016.  ISBN No: 978-975-442-945-9 (Tk), 978-975-442-947-3 (1.c).
 8. Yalçın, G., İde, A. (2016). Osmanlı Dönemi Mesleki Müzik Eğitimde İki Solfej Kitabı: Solfej Ve Talim-İ Kırâat-I Musiki. Bolu: MÜZED Uluslar arası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı. 6-8 Mayıs 2016. Sunulmuş özet Metni Basılı Bildiri.
 9. Yalçın, G. (2016). Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'na Göre Müziğin İnsanlar Üzerindeki Etkisi. VII. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, 28-30 Mayıs 2016. Tam Metin Basılı Bildir.
 
 
C. Kitaplar:
 1. Gökhan YALÇIN, Halk Müziğinden Gitara, Kayseri, 2002
 2. Gökhan YALÇIN, Klasik Gitar Metodu, Kayseri, 2003
 1. Gökhan YALÇIN (2016). Hâşim Bey Mecmuası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kurum yayın no: 460, Araştırma inceleme dizisi: 117, ISBN: 978-975-16-3222-7.
 
 
Ç. Konserler:
1998, Gutay YILDIRAN-Gökhan YALÇIN- Gitar Resitali, Kayseri
1998, Gutay YILDIRAN-Gökhan YALÇIN- Gitar Resitali, Niğde
2000, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Eser: J. Rodrigo- Concerto-Adagio, Kayseri
2001, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, İstanbul
2001, Melih Güzel - Gökhan Yalçın, Folk Müziğinden Gitara, Gitar Resitali, Kayseri
2002, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Adana
2002, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Nevşehir
2002, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Eser: A. Vivaldi- Re majör Konçerto, Kayseri
2002, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Kayseri
2003, Erciyes Gitar Trio, Klasik Gitar Konseri, Kayseri
2003, Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrası ile Konser, Eser: Al Yeşil Dökün Anneler-Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun- Düz. Gökhan YALÇIN, Kayseri
2005, Klasik Gitar Konseri, Folk Müziğinden Gitara, Şanlıurfa 2005, Flüt-Gitar Konseri, Şanlıurfa
2007, Edessa, Üç perdelik Müzikli Sahne Oyunu, Eser: Gökhan YALÇIN
2009, Öğretim Elemanları Konseri, Eser: J. Rodrigo- Concerto-Adagio, Piyano: Afgan SALAYEV, Gitar: Gökhan YALÇIN
2010, Gazi Üni. Oda Orkestrası-Asturias, Gitar: Gökhan YALÇIN, Ankara
2013, Klasik Gitar Konseri, KÜ GSF Gitar Orkestrası ve Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi gitar  öğrencileri ile ortak konser, Kırıkkale
2014, Klasik Gitar Orkestrası Konseri, Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN, Kırıkkale.
2016, Osmanlı/Türk Musikisi Konseri, Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Anfi, Şanlıurfa (Gökhan YALÇIN-Rast Saz Semaisi ilk kez seslendirilmiştir).
 
 
Gökhan YALÇIN
He was born in Ankara in 1975. He started musical education with taking classical guitar lessons from Ozhan Golebatmaz. He received bachelor’s degree from Erciyes University Faculty of Fine Arts Department of Musicology in 2000, master’s degree from Selcuk University Institute of Social Sciences Department of Music Teaching in 2004 and Ph.D from Gazi University Institute of Educational Sciences Department of Music Education in 2011. He worked at Erciyes University between 2000-2004, at Harran University between 2004-2009 and at Kirikkale University between 2012-2015. As well as many solo, duo and trio concerts, he gave concerts with the Chamber Orchestra of Erciyes University in Kayseri, Adana, Istanbul and Nevsehir. Except his written compositions and arrangements for guitar, piano and orchestra, the musical play named "Edessa" (libretto and composition were written by him) was staged at Sanliurfa in 2007 by students from the management of himself. He gave many concerts with guitar orchestras consist of the students from Erciyes University, Harran University and Kirikkale University. He is has been working at Harran University Faculty of  Education, Department of Fine Arts Education, Division of Music Education as Assist. Prof. Dr. since 2015, is married and has three children.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI