Tel        :  
E-posta : gulyucesan@hotmail.com

 
ÖZGEÇMİŞ
 
Adı-Soyadı: Gülgün BİLEN
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Eğitim Bilimleri /  Eğitim Programları ve öğretimi Atatürk Üniversitesi 2002
Y. Lisans Müzik Eğitimi Gazi Üniversitesi 1995
Lisans  Müzik Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1989
 
Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı : “Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri’ndeki Keman Eğitimi’nde Çağdaş Türk Keman Müziği Eserlerinin Yeri”,Danışman:Pror.Dr.Ali UÇAN
Doktora Tezi  ve Danışmanı: “Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Ana çalgı derslerine ilişkin Başarıları ile Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşlerinden Hareketle Ana Çalgı Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”,  Danışman: Prof.Dr.Ali UÇAN
Yabancı Dil    : İngilizce 
İş Deneyimi :
Yrd.Doç.Dr.      Eğitim Fakültesi       Harran Üniversitesi     1999-
Yrd.Doç.Dr.      Eğitim Fakültesi        Atatürk Üniversitesi1997-1999         
Okutman           Eğitim Fakültesi        Atatürk Üniversitesi    1992-1997                              
İdari Görevler:
Bölüm Başkanlığı 1999-2011
 
Ödüller / Teşekkürler:
13Şubat 1992  G.Ü.G.E.F Müzik Eğitimi Bölüm Başkanlığı Teşekkür Yazısı
07Aralık 1994  A.Ü.K.K.E.F Dekanlığı Teşekkür Yazısı
5 Nisan 2000  H.R.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Teşekkür Yazısı
20 Mart 2002 H.R.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Teşekkür Yazısı
04 Nisan 2002 Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi
15-17 Mayıs 2003 H.R.Ü.Rektörlüğü Teşekkür Belgesi
Emniyet Müdürlüğü Takdirnamesi
30 Mart 2010 H.R.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı  Teşekkür Yazısı
17 Mart 2010 H.R.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Teşekkür Yazısı

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans Dersleri
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011
 
Güz Bireysel Çalgı Eğt.I(Keman) 5 0 10
  Bireysel Çalgı Eğt.III(Keman) 4 0 8
  Bireysel Çalgı Eğt.V(Keman) 4 0 8
  Bireysel Çalgı EğtVII(Keman) 3 0 7
  Eğitim Müziği Dağarı 2 0 40
  Orkestra /Oda Müziği 1 2 12
İlkbahar Bireysel Çalgı Eğt.II(Keman) 5 0 10
    Bireysel Çalgı Eğt.IV(Keman) 5 0 10
    Bireysel Çalgı EğtVI(Keman) 5 0 10
    Bireysel Çalgı Eğt.ve Öğrt. 5 0 10
    Okul Ön.Müz.Eğt.Gen.Yak. 0 2 40
    Orkestra ve Yönetimi 1 2 12
    Top.Hiz.Uygulamaları 1 2 6
    Öğretmenlik Uygulaması 2 6 10
2009-2010 Güz Bireysel Çalgı Eğt.I(Keman) 5 0 10
Bireysel Çalgı Eğt.III(Keman) 4 0 8
Bireysel Çalgı Eğt.V(Keman) 4 0 8
Bireysel Çalgı EğtVII(Keman) 3 0 7
Bireysel Ses Eğt.I 4 0 40
Bireysel Ses Eğt.II 2 0 10
Okul Çalgıları 2 0 40
Eğitim Müziği Dağarı 2 0 30
Çalgı Bakım Onarım 1 2 10
  Orkestra /Oda Müziği 1 2 10
  Koro 2 2 40
İlkbahar Bireysel Çalgı Eğt.II(Keman) 5 0 10
Bireysel Çalgı Eğt.IV(Keman) 4 0 8
Bireysel Çalgı Eğt.VI(Keman) 4 0 8
Bireysel Çalgı Eğtve Öğretimi 3 0 7
Bireysel Çalgı Eğt.II(Viyola) 1 0 2
Bireysel Çalgı Eğt.IV(Viyola) 1 0 2
Bireysel Çalgı Eğt.VI(Viyola) 1 0 2
Bireysel Çalgı Eğtve Öğretimi 1 0 2
Orkestra ve Yönetimi 1 2 14
Elektronik Org Eğitimi 2 0 30
Bireysel Ses Eğt.II 5 0 30
       
 
ESERLER
D. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler,paneller.
D1. 4.10.1996 “Sesin Oluşumu ve Algılanmasındaki Fizyolojik Temeller”(Mavi Nota Dergisi Makale)
D2. 20.02.2001 “Kültürler Arası Ortak Bir Dil Olarak Müzik ve İmge”(HRÜ.Fen.Ed.Fak.Batı Dilleri ve Edebiyatları Böl.Panel)
F.  Sanatsal Etkinlikler
 1. 24.11.1988 Koro Konseri
 2. 13.05.1988 1988 Koro Konseri
 3. 14.04.1989 Keman Konseri
 4. 24.12 1991Gazi Oda Orkestrası Konseri
 5. 18.12.1991 Gazi Oda Orkestrası Konseri
 6. 14.12 1992 Gazi Oda Orkestrası Konseri
 7.  22.04 .1992 Gazi Oda Orkestrası Konseri
 8.  17.02.1992 Gazi Oda Orkestrası Konseri
 9.  14.05.1992 G.Ü.G.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü Orkestra Konseri
 10.  19.12.1992 Öğrenci Dinletisi(keman öğrencisi)
 11.  28.03. 1994 Koro Konseri(keman eşlik)
 12.  19 .04.1994 Keman öğrencisi konseri
 13.  01.06.1994 Öğretim Elemanları Konseri
 14.  16.03. 1998 Orkestra Konseri(şef olarak)
 15.  08.10.1998 Orkestra Konseri(şef olarak)
 16.  12.10.1998 Orkestra Konseri
 17.  28.03.2001 Oda Müziği Konseri
 18.  07.05.2001Öğrenci orkestrası ve korosu konseri(şef olarak)
 19.   10.05.2002 Orkestra Konseri(şef olarak)
 20.  22.05.2003 Orkestra Kentet
 21.   14.04.2004 Orkestra Konseri (şef olarak)
 22. 8.05.2004 Zeugma Konseri(Kentet)
 23.  18.05.2004 Oda Orkestrası Konseri(Keman)
 24.   10.04.2005 Emniyet müd.ve Harr.Ünv.THM Konseri (keman)
 25.  24.09.2007  H.R.Ü.Akademik Yıl Açılış Konseri
 26.  14.03.2007 Tıp Bayramı Keman Piyano İkilisi (keman öğrencisi)
 27. 24.11.2007 Öğretmenler Günü (şef olarak)
 28.  24.11.2008 Öğretmenler Günü (şef olarak)
 29. 16.03.2010 Pop Konseri (şef olarak)
 30. 01.04.2010 Keman Konseri (keman öğrencileri)
 31.  06.10.2009 Ziraat Fakültesi Düo Konseri(Keman Öğrencileri Konseri)
 32.  24.11.2009 Öğretmenler Günü Orkestra Konseri(Karma Dinleti)
 33.  14.10.2010 Akademik Yılı Açılışı (Keman- Piyano Konseri)
 34. 27.12.2012 Orkestra Konseri(yönt. Gülgün BİLEN,Güllü Öztürk)
 35.    10.04.2013 Çok Sesli Koro Konseri
 36.     29.05.2014 Orkestra ve Orkestra Yönetimi Dersi Final Konseri.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI