Tel        : ---
E-posta : mehmeteminusta@gmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mehmet Emin USTA
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor
 
 
Öğrenim Durumu
Doktora/2013 Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Yüksek Lisans/2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Lisans/1997 Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
 
İş Tecrübesi
Sınıf Öğretmenliği 1997
Proje Koordinatörü 2005
Eğitim Müfettişi 2007
Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 2013
 
Makaleler
1 - Usta, M.E., ve Demirtaş, Z., 2013, Farabi ve Makyavel’in Yönetim Anlayışları Bağlamında Yönetim Ahlakı, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Felsefesi Özel Sayı-1, ISSN: 1307-1076.
2 - Usta, M.E., Demirtaş, Z., ve Demir, M.Ş., 2013, Yurtdışına Gitmiş Eğitimcilerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri,  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Cilt:X, Sayı:I,227-247 http://efdergi.yyu.edu.tr
3 - Demirtaş, Z. Ve Usta, M. E., 2011, İbn-i Haldun'dan Günümüze Örgütlerin Çöküşüne Dair Deterministik. Bir Yaklaşım, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:191. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/191.pdf
4 -Usta, M.E., Tan, Ç., Yavaş, T., Eğitim ve Özgürlük. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014.
5 -Usta, M. E., (2015). Siyasi Parti Programlarında Eğitim Politikaları, Türk Yazarlar Birliği Dergisi. Yıl:5, Sayı:13.
 
 
Yurtdışı Çalışmaları
2014 İskoçya (Homeless and Disabled Person)
 
2014 Polonya (Education of Disabled Person)
2013 İngiltere/Warrington (Homeless and Disabled Person)
2013 İngiltere/Lancaster (Teacher training)

 
2012 Belçika (Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Öğretmen Eğitimi/ Amsterdam ve Mastricht Üniversiteleri ev sahipliğinde)

 
2013 İngiltere/Warrington (Homeless and Disabled Person)
2012 Polonya (Raporlama Teknikleri)

 
2012 İngiltere/Lancaster (Eletronic Survey)

 
2011 Portekiz (Akıllı Tahtaların Kullanımı)

 
2011 Romanya (Digital Portfolio)

 
2011 Litvanya (Web Design)

 
2010 İspanya (System of Education of European Member Countries)

 
2010 Fransa ( Culturel and intellectuel rights)

 
2010 Almanya (Public Security and Energy )

 
2010 Yunanistan (Study Visit- E-School Management)

 
2009 Italy (The Future of European Projects)

 
2009 Macaristan (Health and Hygiene Education in Early Childhood Education)

 
2009 Romanya (Health and Hygiene Education in Early Childhood Education)

 
2008 İsveç (Tecnical and Cocational Education)

 
 
 
Bildiriler
Eğitim ve Özgürlük Bayburt Üniversitesi
Taşımalı Eğitim Yapılan Okullardaki Öğrencilerin Taşımalı Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Siirt Üniversitesi
Kesinlikler Dünyasından İhtimaller Dünyasına Yönetim Siirt Üniversitesi
E- School Management Selanik, Yunanistan, CEDEFOP.
Haydi Kızlar Okula Kampanyası Alan Tarama ve Yardım Kampanyası İstanbul, Sabancı Ün.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI