Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3624)
E-posta : mfkaracabey@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mehmet Fatih KARACABEY
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


Doğum Tarihi ve Yeri: 08.09.1982-Siverek

Öğrenim Bilgisi
Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Adıyaman Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, 19/06/2006
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 09/01/2012
Doktora: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, 17/08/2016

Tezler
Yüksek Lisans: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık Algıları
Doktora: Ortaöğretimde Okul Terkinin Bireysel ve Kurumsal Nedenleri: Şanlıurfa İli Örneği

Görevler
2017-  ...   Yardımcı Doçent Doktor: Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 
2016-2017 Araştırma Görevlisi: Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf öğretmenliği A.B.D
2012-2016 Araştırma Görevlisi: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi A.B.D.
2008-2012 Araştırma Görevlisi: Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf öğretmenliği A.B.D

Üniversite Dışı Deneyim
2006-2008 Sınıf Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
 
Eserler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karacabey, M. F., Bozkuş, K. (2016). Öğretmen adaylarının fakülte kültürüne yönelik metaforları [Teacher candidates’ metaphors of faculty culture]. The Journal of Social Science, 3 (9), 397-410., http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.2306 
Karacabey, M. F., Boyacı, A., Özdere, M. (2016). Üniversitenin kurumsal imajını oluşturan unsurların öğrencilerin üniversite tercih ve devam etme karar sürecine etkileri [The effect of factors that make up universities’ organizational image on universty selection and retention of students].  The Journal of International Educational Sciences, 3(9), 38-38., Doi: 10.16991/INESJOURNAL.294 
Karacabey, M. F., Özdere, M., Bozkuş, K.  (2016).  Üniversite öğrencilerinin örgütsel imaj algısı [Organizational image perceptions of university students] .  The Journal of Academic Social Science, 4(33), 459-473., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.3457
Boyacı, A., & Karacabey M. F. (2016). Opinions of private and public primary schools principals on organizational creativity. The International Journal of Educational Organization and Leadership. 23 (4),1-11. Doi: 10.18848/2329-1656/CGP (Journal).
Boyacı, A., Bozkuş, K., & Karacabey, M. F. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerine göre fakülte kültürü [The faculty culture according to students of faculty of education]. The Journal of Academic Social Science, 4, 443-452. doi: 10.16992/ASOS.1204
Boyacı, A., Karacabey, M. F., & Bozkuş, K. (2016). Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin meslek yönelimini ve yükseköğretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler. Cumhuriyet International Journal of Education. 5(3), 67-77. e-ISSN:2147-1606
Adıgüzel, A., & Karacabey, M. F. (2010). Problems encountered by classroom teachers in first reading and writing process. Education Sciences, 5(3), 1382-1394. e-ISSN:1306-3111

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Karacabey, M. F.
  ve Bozkuş, K. (2017). Yaşam Boyu Öğrenmeye Katılımda Bireysel Nedenlerin Etkileri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Başkent Üniversitesi, 11-13 Mayıs, Ankara 11/05/2017.
Karacabey, M. F.  ve Bozkuş, K. (2017). Fatih Projesi Hakkında Koordinatör Görüşleri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Başkent Üniversitesi, 11-13 Mayıs, Ankara 12/05/2017.
Karacabey, M. F. (2015). Open High Schools: Challenges and Opportunities for Turkish National Education System. 45th International Society for Educational Planing Conference, 07-10 Octaber 2015, Baltimore, 08/10/2015
Boyacı, A., Karacabey, M. F. (2015). The Organisational Creativity Perceptions of Private and State Primary School Principles. The Twenty- Second International Conference on Learning, 7-9 July 2015, San Pablo CEU Universty, Madrid, 09/07/2015
Karacabey, M. F., Boyacı A. (2015). The Effect of Institutional Image on Parents’ Selection of Kindergartens. The Twenty- Second International Conference on Learning, 7-9 July 2015, San Pablo CEU Universty, Madrid, 10/07/2015
Karacabey, M. F. (2014).  A Study Related To The Problems And Educational Applications That Pre-School Teachers’ Encounter. International Conferance on Social Science and Management. Kyoto, 7-9 May 2014, 08/05/2014
Karacabey, M. F. (2014). Öğrencilerin Üniversite Tercihlerinde Üniversitelerin Kurumsal İmajının Etkisi. VI. International Congress of Educational Research”, 5-8 June 2014, Hacettepe University, Ankara, 07/06/2014.
Karacabey, M. F. (2013). Examining Technology Use Compenticies of Administrators of Preschool Education Institutions. Technology Enhanged Learning Towards An Engaging & Meanigful Digital Future, Singapure, (poster). 7-8 Oct 2013, 07/10/2013
Boyacı, A., Karacabey, M. F., & Özdere M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking). 1st Eurasian Educational Ressearch Congress, İstanbul, ss.278-280. 25/04/2014

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Adıgüzel, A. ve Karacabey, M. F. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. IX Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-29 Nisan 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ 27/04/2010
Boyacı, A., Karacabey, M. F., Özdere M. (2015). Yükseköğretimde Okul Terk Eden ve Yeniden Bir Yükseköğretim Kurumuna Yerleşen Öğrenciler. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Mart 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde, ss.125-126. 16/03/2015
Boyacı, A., Karacabey, M. F., Bozkuş K. (2015). Meslek Yönelimini ve Yükseköğretim Kurumlarının Seçimini Etkileyen Faktörler. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss. 337-338. 07/05/2015
Boyacı, A., Bozkuş K,  Karacabey, M. F. (2015). Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Algıladıkları Fakülte Kültürlerinin Karşılaştırılması. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss.340-342. 08/05/2015

Projeler
Ortaöğretimde Okul Terkinin Bireysel ve Kurumsal Nedenleri: Şanlıurfa İli Örneği, 1503E144 Nolu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, (2014-2016), (Araştırmacı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Düzeyi ve Gelecek Beklentileri, 109K300 Nolu Proje, TUBİTAK-SOBAG (2009-2010), (Bursiyer)

Yurtdışı deneyimleri
Erasmus Personel Eğitim Hareketliği, Klapedia State College, Litvanya (13.05.2013-17.05.2015)
 
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI