Tel        : 0(414) 318 30 00 - (   )
E-posta :  
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mustafa ASLAN
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


KADRO/GÖREV BİLGİLERİ
Bölümü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü
 
Anabilim Dalı Biyoloji Eğitimi
İdari Görevi Bölüm Başkanı 2010-2015
Kadro Derecesi 19
Öğretim Üyesi Olarak İlk Atandığı Yıl 2009
Öğretim Üyesi Olarak Hizmet Yılı 10

ÖĞRENİM ve YABANCI DİL BİLGİLERİ
Öğrenim Düzeyi Yıl Üniversite/Fakülte-Enstitü
Lisans 4 Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Yüksek Lisans 2 Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji  Anabilim
Doktora 6 Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji  Anabilim
Yabancı Dil ÜDS/KPDS 62.25


SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER 
 
1912-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  ÖĞRETİM YILI/ ……I…(BAHAR)……DÖNEMİ
Lisans/
 
DERSİN ADI  
T
 
U
 
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI
Lisans Özel Ögretim Yöntemleri 3 2 4 28
Lisans Okul Uygulamaları 1 4 3 21
Lisans Genel kimya 2 0 2 58
Lisans Fen ve Teknoloji öğretimi 2 0 2 49
Lisans Fen ve Teknoloji Laboratuvarı  I 0 2 1 47
Yükseklisans
 
Doğal kaynakların korunması 3 0 3 6
    8 6    
  GENEL KREDİ TOPLAMI 15 209
 
 
1912-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  ÖĞRETİM YILI/ ……II  (GÜZ)………DÖNEMİ
Lisans/
Yükseklisans
DERSİN ADI  
T
 
U
 
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI
lisans Trafik ve ilk yardım 2 0 2 56
lisans Fen ve Teknoloji öğretimi  ı 3 0 3 48
Lisans Genel Biyoloji 2 0 2 41
Lisans Çevre Eğitimi 2 0 2 45
Lisans Fen ve Teknoloji Laboratuvarı  I 0 2 1 44
           
    9 2    
  GENEL KREDİ TOPLAMI 10  
189
  ÖĞRENCİ SAYISI GENEL TOPLAMI
 
 
SON İKİ YILDA YÖNETTİĞİ TEZLER (Devam edenler dâhil belirtilecektir)
Tezin Bitiş Yılı Tezin Adı Tezi Yapan
2016 Şanlıurfa yöresinde bazı  yer Örtücü Bitkilerin araştırılması Abdulkadir BÜYÜKKILIÇ
     
     
 
 
Makaleler
SCI,  İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
SCI Expented  indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
1.A., Kaya, F. Satıl, M., Aslan, Seed Morfology Of The Genus Hyoscyamus L. İn Turkey and its Systematic Significance ACTA Microscopia vol. 25, No; 2 2016 pp 48-55
 
2.ASLAN M., Successıon of Steppe Areas after Fıre ın the Gap Regıon of Turkey, Bangladesh J. Bot.  44(4): 489-497, 2015 (December)
 
3.Fatıih Satıl, Mustafa Aslan, Eyüp Erdoğan, Rıdvan Polat and Selami Selvi Comparatıve Anatomıcal Studıes on Some Specıes of Hyoscyamus l. (Solanaceae) Growıng ın Turkey Bangladesh J. Bot. 44(1): 37-43, 2015 (March)
 
4.Helmut Freitağ, Vagıf atamov, Esat Çetin, , Mustafa Aslan; The Genus Halothamnus Jaub.& Spach (Chenopodiaaceae) in Turkey.Turk. J. Bot. 33(2009)325-334 2009
 
 5. Emine N., Herken, A. Çelik., M., Aslan, N., Aydınlık The Constituents of Essential oil;  Antimicrobial and Antioxidant Activity of Micromeria congesta Boiss& Hauskn .EX from East Anatolia, JOURNAL OF MEDİCİNAL FOOD 15(9) 2012 835-839
 
6.TURKMEN, N., ASLAN M., DÜZENLİ A., ‘‘Floristic Characteristics of the Karkamiş Dam Reservoir area and its surroudings (Gaziantep-Şanlıurfa. Turkey)’’ Biodiversity and Conservation’’ 1-7 2004
 
SCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Mustafa ASLAN, Vagif Atamov ‘‘Flora and Vegetation of Stony Walls in South-east Turkey (Şanlıurfa) ’’Asian Journal of Plant Sciences’’ 5 (1) 153-162, 2006
 
2. Arif Parmaksız, Vagif Atamov, Mustafa Aslan ‘‘ The Flora of Osmanbey Campus of the Harran University : ‘’Journal of Biological Sciences ‘’ 6 (5): 793-804 2006
 
3. Vagif ATAMOV, Mustafa ASLAN, Gülşen AYALP ’’Flora of Mezra city (Birecik, Şanlıurfa-Turkey)’’Asian Journal of Plant Sciences’’ 6 (2) 225-238, 2007
 
4. Vagif ATAMOV, Mustafa ASLAN, Cenap CEVHERİ, Esat ÇETİN ‘‘ Contrıbutıon to the flora of Fatik Mountain (Şanlıurfa-Turkey)’’ Asian Journal of Plant Sciences’’6 (1) 1-11, 2007
5. Vagif ATAMOV, Mustafa ASLAN,  Esat ÇETİN, Cenap CEVHERİ ‘‘The Dynamics of the Structure of Phytomass of Şanlıurfa’s (Turkey) Steppe Vegetation Journal of Biological Sciences ‘ 7 (3) 486-495, 2007-05-21
 
6. Vagif ATAMOV, Ekrem AKTOKLU, Esat ÇETİN, Mustafa ASLAN, Mahmut YAVUZ, ‘‘Halophytication in Harran (Şanlıurfa) and Amik Plain (Hatay) in Turkey ’’ PHYTOLOGIA BALCANICA 12 (3) 401-412, Sofia , 2006
7 Selvi Selami, Aslan Mustafa, Erdoğan Eyup ‘‘ The Stem and Leaf Anatomy of the Lycium  anatolicum A. Baytop et R. Mill (Solanaceae) Which is An Endemic Species in Turkey. Nobel  (JOB)
8.Plants Used for Medical Purooses in Şanlıurfa (Turkey) Mustafa ASLAN Ksu J. Nat. SCİ. 16 (4) 2013
9.An etnobotanical research on handmade musical instruments in Şanlıurfa, South east Anatolia Turkey, Hasan AKAN, M.Maruf BALOS, Mustafa ASLAN Biological Diversity Conservation 6/1 (2013) 93-100
10. The Flora of Ilısu(Hasankeyf) and conservation, Vagif ATAMOV, Esat ÇETİN, Mustafa ASLAN, Cenap CEVHERİ Biological Diversity Conservation 6/1 (2013) 93-100
11. Saim Karataş, Vagıf atamov, Mustafa Aslan , Esat Çetin; The Dısturbutıon of Pistacıa L. Species lıve ın GAP Region of Turkey and their Bıogeographıc , Morphologıc and Taxonomic Characterıstics ACTA HORT 912 ISHS 2011 507-514
12. Mustafa Aslan & Esat Çetin; The Morphologıc, Ecologıc and Taxonomıc Studıes about Amydalus L. species lıve ın Salıurfa, Turkey. ACTA HORT 912 ISHS 2011 501-506
 
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Yayınlanmış Olan Ulusal Bilimsel Makaleler
 
1) ASLAN, M, TÜRKMEN, N, “New Floristic records for C7 Grid Square” OT Sistematik Botanik Dergisi, 8,2, 2001, 69-23
 
2) ASLAN, M, TÜRKMEN, N,  “ New Floristic records for  Grid Squares C6 and C7 ” OT Sistematik Botanik Dergisi, 10, 2. 2003, 163-168
 
3) ASLAN, M, TÜRKMEN, N, DÜZENLİ, A, “ New Floristic records for various squares in flora of Turkey ” OT Sistematik Botanik Dergisi  9, 2, 2002, 63-68
 
4) ASLAN, M, TÜRKMEN, N, GÜZEL, A., ‘‘Güneydoğu Anadolu Bölgesi Fıstık (Pistacia vera L.)  Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı ot Türlerinin saptanması’’, Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2001, 1-10
 
5) AKAN H., ASLAN M., BALOS M., ‘‘Kent Merkezlerindeki Semt Pazarlarında Satılan Yabani Bitkiler ve Kullanım Amaçları’’ OT Sistematik Botanik Dergisi (yayımlanması için kabul edildi).
 
6) AKAN H., ASLAN M., ‘‘Capparis L.(Kapari) Cinsinin GAP Bölgesindeki İşlenmesi, İhracatı ve Son Populasyon Durumu OT Sistematik Botanik Dergisi , 11,1,105-118, 2004
 
7) AVCI M., KAPLAN O., YERTÜRK  M. ASLAN M., ‘‘ Nutrient and Botanical Composition of 8) Pasture in Ceylanpınar Agriculture Farm , YYÜ. Vet. Fak. Der. 2006 0 17(1-2) 09-13
 
9)Vagif Atamaov , Aslan Mustafa, Necati Aydın  Direkli tepeleri (Şanlıurfa ) Florası, T  Sistematik Botanik dergisi    cilt.16 sayı1 97-114  2009
 
Ulusal Kongreler Sunulmuş Olan Bildiriler:
1 ASLAN M., TÜRKMEN N.,  ‘‘Anadoluda Yetişen Bazı Biber (Capsicum annuum L.) Çeşitlerindeki Element Konsantrasyonları ve Toprak Etkisi ’’, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, Samsun Cilt ı, 145-155 Malatya
2) ASLAN, M, TÜRKMEN,  L. ‘‘Aşağı Fırat Havzası (Şanlıurfa), Florasının Endemikleri, Kaybolan Habitatları ve Nesli Tehlike Altına giren Bitki Türleri ” XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül 2002 Malatya.
3) ASLAN, M., ‘‘Türkiye’deki Hyoscyamus L. cinsinin (Solanaceae) son durumu’’ XVII. Biyoloji Kongresi Haziran 2004 Adana
4) AKAN, H., EKER, İ., ASLAN, M.,  ‘‘ Kapari (Keber) Bitkisinin GAP Bölgesindeki İhracatı ve Son Populasyon Durumu ’’,  XVII. Biyoloji Kongresi Haziran 2004 Adana
5) ATAMOV V., CEVHERİ C., ASLAN M., YAVUZ M., PARMAKSIZ  A. ‘‘Şanlıurfanın Doğal Mer’a Florası Bitki Birlikleri ve Ekolojik Durumu’’ Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 05-09 Eylül 2005
6) ASLAN, M., ATAMOV V., ÇETİN E., CEVHERİ C. “ Şanlıurfa ve Yöresinin Bazı Yer Örtücü Bitkileri ” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın.
7) CEVHERİ C., ATAMOV V., ÇETİN  E., ASLAN M., ’’ Şanlıurfa Doğal Mer’alarının Ekolojik Tipleri Üzerinde Bir Ön Araştırma” 18. ulusal biyoloji kongresi 26-30 haziran 2006, Kuşadası-Aydın
8. V. Atamov, E. Çetin, M. Aslan, C. Cevheri   ‘’ Akçakale (Şanlıurfa/Türkiye ) Suriye Sınırları Arasındaki Tuzlu Alanların Bitki örtüsü’’  Ulusal Biyoloji  Kongresi  23-27 Haziran 2008
 
Ulusal Sempozyumlar
1) AKAN H., ÇETİN E., ASLAN M., CEVHERİ C. ‘‘Harran Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Atatürk Arboretumunun Mevcut durumu ve Geliştirme stratejileri’’ I. ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ SEMPOYUMU Mayıs 2005-İzmir.
2) ASLAN, M., ATAMOV V. CEVHERİ C., ÇETİN E., “ Aşağı fırat Sınır Havzasında (Şanlıurfa) populus euphratica Oliv. Türünün son populasyon durumu” Ladin Sempozyomu (20-22 Ekim 2005) sunuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Trabzon.
3) ATAMOV V. CEVHERİ C., ASLAN M,  ÇETİN E., ‘’ Şanlıurfa İl Sınırları İçersindeki Doğal Bitki Örtüsünde Ağaç ve çalı Türleri” Ladin Sempozyomu (20-22 Ekim 2005) sunuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Trabzon.
Uluslararası Kongrelerde sunulan bildiriler
1)-AKAN H., ASLAN M. ‘‘A Folkloric and Ethno-Botanical Rsearch on Şanlıurfa Isot (Capsicum annum L)’’ IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB 20005) 21-26 August 2005
2)- AKAN H., ASLAN M., BALOS M., ‘‘An Ethno-Botanical Research on Hand-Made Musical Instruments in Şanlıurfa SE Anatolia ’’ IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB 20005) 21-26 August 2005
3) M. ASLAN, E. ÇETİN ’’ The threatened plants, lost habitats and endemik species in the flora of Şanlıurfa (Turkey) ’’ XVII. International Botanical Congres, Vienna, Austria, Europa (17-23 July 2005)
4) Atamov V., Aslan M., Çetin E. ’’ The Modern Condition and Prospects of Atatürk’s Arboretum’’ Internatıonal Botanıcal Conference  14-17 Agust 2006 BAKU- AZERBAIJAN
5) Atamov V., Aslan M., Çetin E.’’ The Protection of Rare and Endemic Species of Şanliurfa in Harran University Botanic Garden’’ Internatıonal Botanıcal Conference  14-17 Agust 2006 BAKU- AZERBAIJAN
6) C., CEVHERİ, V., ATAMOV, E., ÇETİN, M. ASLAN, M., YAVUZ ’’ phtoamelioration of Halophytic Pastures at Border of Syria and Akçakale (Şanlıurfa -Turkey) ’’ xvıı. Internatıonal soıl meeting (ısm) ,  may  22-26 2006,  şanlıurfa-turkey.
 
7) C. Cevheri, v. Atamov, E. Çetin, M. ASLAN  ‘‘ Şanlıurfa Doğal Meralarının Yabancı Bitkileri ’’ VII. Tarla Bitkileri Kongresi 2007 Erzurum.
8)Satıl Fatih, Aslan Mustafa, Erdoğan Eyup ‘’Comparative Anatomical Studies on
Hyocyamus L. (Solanaceae) in Turkey.’’ Botany Without Borders  University of British Colombia U.S.A July 20-30 2008
9). Vagıf atamov, Mustafa Aslan , Esat Çetin, Cenap Cevheri; The succession towards to Halophtycation seen at Harran Plain (Akçakale), Turkey .International Conferance on Plants & Environmental Pollutıon, Kayseri –Turkey July 6-11 2009
 
10). Vagıf atamov, Mustafa Aslan , Esat Çetin, Cenap Cevheri ; The Phytosocıologıcal Propertıes on the Steppe Vegetation ın Şanlıurfa. Turkey, 5 th Balkan Botanical Congress September, 07-11-2009, Belgrade, Serbia  2009
 
11)    Mustafa Aslan & Esat Çetin; The Morphologıc, Ecologıc and Taxonomıc Studıes about Amydalus L. species lıve ın Salıurfa, Turkey, 5 th International Syposium on Pistachios &Almonds October, 06-10, 2009 Şanlıurfa, Turkey 2009
 
12) Vagıf atamov,  Esat Çetin, Cenap Cevheri, Mustafa Aslan; Phytosocıologıcal Propertıes of Plaın Pastures of Şanlıurfa (Turkey) Bıodıversıty and Plant Introductıon, Materials of ınternational Scientific Conferance, Devoted to hte 75 anniversary of the Central Botanical Garden of Azerbaijan National Academy of Sciences BAKÜ september  23-24, 2009
 
13) Saim Karataş, Vagıf atamov, Mustafa Aslan , Esat Çetin; The Dısturbutıon of Pistacıa L. Species lıve ın GAP Region of Turkey and their Bıogeographıc , Morphologıc and Taxonomic Characterıstics.5 th International Syposium on Pistachios &Almonds October, 06-10, 2009 Şanlıurfa, Turkey 2009
 
 
 Araştırma Projeler:
1) ASLAN, M., TÜRKMEN, N., Karkamış Baraj Gölü Alanı Bitkileri, Tehlike Sınıfları ve Korunması”  Çukurova Üniversitesi Araş.Fonu saymanlığı, proje no: 103, Projede Araştırıcı ( 2003 bitti.)
 
2)GAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi”, TÜBİTAK ,TBAG-Ç.SEK/22, (Yardımcı Araştırıcı olarak) 2006 yılında bitti.
3) ‘‘Hyoscyamus (Solanaceae) Cinsinin Türkiye Revizyonu’’ Harran  Üniversitesi Araş.Fonu saymanlı (Proje yürütücüsü olarak) HÜBAK 403 nolu proje 2005 bitti
4)  ‘‘Hhasankeyf Florası ’’ HÜBAK 759 nolu projede (yardımcı araştırıcı) 2008 bitti
5) ‘‘Lycium  (Solanaceae) Cinsinin Türkiye Revizyonu’’ Harran  Üniversitesi Araş.Fonu saymanlı (Proje yürütücüsü olarak) HÜBAK 571 nolu proje 2010 bitti
6) Şanlıurfa yöresinde bazı  yer Örtücü Bitkilerin araştırılması Harran  Üniversitesi Araş.Fonu saymanlı (Proje yürütücüsü olarak) HÜBAK 14181 nolu proje 2016 Bitti
7) Taşanlarda Micromeria congesta uçucu yağ ektraktının yara iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi ve moleküler genetik uygulamaları HÜBAK 16120  nolu proje yardımcı araştııcı 01.06.2016 başladı devam ediyor.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI