Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3656)
E-posta : eyplan@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Özcan ARSLANOĞLU
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor
 
 
      Öğrenim Durumu              
                                   
               
                                   
      Doktora   University of Durham- Ustinov College        
                           
      2015                      
                Tez adı: An examination of how the theory-practice relationship of pedagogy courses is conceived and perceived by the participants, and how management of education systems and faculties can enhance the quality of teacher education in Turkey   (2015) Tez Danışmanı:(Lynn Newton)        
                                   
               
                                   
      Yüksek Lisans   University of Newcastle Upon Tyne        
                           
      2008                      
                Tez adı: Theory-Practice Relationship in teacher education  (2008) Tez Danışmanı:(Ann Briggs)        
                                   
                                   
      Eserler                        
      Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:      
          ARSLANOĞLU ÖZCAN (2015).  YÜKSEK DÜZENDE DÜŞÜNME: İNGİLTERE'DEKİ ‘DOĞRUDAN OKULDA’ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ NEDEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAMAZ.  The Journal of Academic Social Science Studies, 10(Number: 40), 353-372., Doi: 10.9761/JASSS3157 (Yayın No: 1855185)
http://www.jasstudies.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3157
 
 
     
      1.      
               
                                   
                                   
       
                                   
       
                                   

 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI