Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3640) dahili
E-posta : demetkirbulut@yahoo.com
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Zübeyde Demet KIRBULUT
Unvanı      : Doçent Doktor
 

Öğrenim Durumu
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi Gazi Üniversitesi 2003
Y. Lisans (Tezsiz Yüksek Lisans) Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi Gazi Üniversitesi 2003
Doktora Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2012
 

Doktora Tezi ve Danışmanı

“ÜSTKAVRAMSAL ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDENİN HALLERİ KAVRAMLARINI ANLAMALARI İLE KİMYA ÖZ-YETERLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE ÜSTKAVRAMSAL SÜREÇLERİN DOĞASI”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer GEBAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
   
 
Akademik Deneyimler
Görev Unvanı 
Görev Yeri
Yıl 
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2003-2012
Araştırmacı Ziyaretçi University of Wisconsin, A.B.D       2007-2009
Dr. Arş. Gör.   Selçuk Üniversitesi    2012
Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi 2013-2015
Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi
 
2015-
 
 
Akademik ilgi alanları (Araştırma konuları)
Kimya Eğitimi, Üstbiliş, Kavramsal Değişim, Özyeterlik, Test geliştirme
 
Verilen Dersler Açıklama
Genel Kimya (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2012-2013 İlkbahar
Matematik Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Okul Deneyimi (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Öğretmenlik Uygulaması (Harran Üniversitesi Kimya Formasyon Öğrencileri)
Özel Öğretim Yöntemleri (Harran Üniversitesi Kimya Formasyon Öğrencileri)
Matematik Öğretimi I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2013-2014 Güz
Fen ve Teknoloji Öğretimi I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Öğretmenlik Uygulaması I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Genel Kimya (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2013-2014 İlkbahar
Matematik Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Okul Deneyimi (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Matematik Öğretimi I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2014-2015 Güz
Fen ve Teknoloji Öğretimi I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Öğretmenlik Uygulaması I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Genel Kimya (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2014-2015 İlkbahar
Matematik Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Okul Deneyimi (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Fen ve Teknoloji Öğretimi I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2015-2016 Güz
Öğretmenlik Uygulaması I (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri) 2015-2016
İlkbahar
Okul Deneyimi (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
Öğretmenlik Uygulaması II (Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri)
 
 
Makale Listesi Tarih
E. Uzuntiryaki Kondakci, Z.D. Kirbulut, "The development of meta-affective trait scale”, Psychology in the Schools, 2016 (in press)  2016
Z.D. Kirbulut, M.S. Gokalp, "The relationship between pre-service elementary school teachers’ metacognitive science learning orientations and their use of constructivist learning environment”, International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 22(6), 1-10 pp., 2014 2014
A. Cetin-Dindar, Z.D. Kirbulut, Y. Boz, "Modeling between epistemological beliefs and constructivist learning environment", European Journal of Teacher Education, 37(4), 479-496 pp., 2014 2014
Z.D. Kirbulut, Geban, O, "Using three-tier diagnostic test to assess students’ misconceptions of states of matter”, EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(5), 509-521 pp., 2014 2014
Yalcin-Celik, O. Bektas, N. Demirci, Z.D. Kirbulut, A. Cetin-Dindar, O. Geban, “Öğretmen adaylarının fen öğrenimi ile ilgili beklentilerini belirleme”, Eğitim ve Bilim, 39(175), 239-255 pp., 2014 2014
Z.D. Kirbulut, "Modeling the relationship between high school students’ chemistry self-efficacy and metacognitive awareness", International Journal of Environmental and Science Education, 9(2), 177-196 pp., 2014, DOI:10.12973/ijese.2014.210a 2014
M. Aydeniz, Z.D. Kirbulut, "Exploring challenges of assessing pre-service science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK)", Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(2), 147-166 pp., 2014, DOI:10.1080/1359866X.2014.890696 2014
M.S. Gokalp, Z.D. Kirbulut, "Investigating pre-service elementary school teachers’ metacognitive science learning orientations", Anthropologist, 16(1-2), 177-184 pp., 2013 2013
Z.D. Kirbulut, M.E. Beeth, "Consistency of students’ ideas across evaporation, condensation, and boiling", Research in Science Education, 43(1), 209-232 pp., 2013 , DOI: 10.1007/s11165-011-9264-z 2013
Z.D. Kirbulut, Y. Boz, E.S. Kutucu, "Pre-service chemistry teachers’ expectations and experiences in the school experience course", Australian Journal of Teacher Education, 37(2), 41-57 pp., 2012 , DOI: 10.14221/ajte.2012v37n2.5 2012
. Bektas, M. Tuysuz, Z.D. Kirbulut, A. Cetin-Dindar, "Pre-service chemistry teachers' knowledge regarding laboratory equipment and their functions", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 510-514 pp., 2011 2011
Z.D. Kirbulut, O. Bektas, "Prospective chemistry teachers’ experiences of teaching practice", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3651-3655 pp., 2011 2011
N. Demirci, Z.D. Kirbulut, O. Bektas, A. Yalcin-Celik, A. Cetin-Dindar, Z. Kilic, "Pre-Service biology, chemistry, and physics teachers’ expectations in science courses", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1715-1719 pp., 2010 2010
E. Uzuntiryaki, Y. Boz, Z.D. Kirbulut, O. Bektas, "Do pre-service chemistry teachers reflect their beliefs about constructivism to their teaching practice?", Research in Science Education, 40(3), 403-424 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s11165-009-9127-z 2010
 
 
Kongre / Sempozyum bildirileri Tarih
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Z.D. Kirbulut, O. Geban, New Perspectives in Science Education konferansı dahilinde "New Perspectives in Science Education 2013, Conference Proceedings" bildiri kitapçığındaki "The nature of the metaconceptual processes of students during the implementation of metaconceptual teaching activities", 263-266 pp., Firenze, Italy, March 2013 2013
E. Uzuntiryaki Kondakci, Y. Capa Aydin, M.E. Beeth, Z.D. Kirbulut, European Science Education Research Association konferansı dahilinde "Ebook Proceedings of the ESERA 2011 Conference Part 2" bildiri kitapçığındaki "Predictors of chemistry self-efficacy among college students", 130-134 pp., Lyon, France, September 2011 2011
Z.D. Kirbulut, O. Geban, European Science Education Research Association konferansı dahilinde "Ebook Proceedings of the ESERA 2011 Conference Part 2" bildiri kitapçığındaki "The effect of metaconceptual teaching activities on high school students’ self-efficacy toward chemistry", 87-92 pp., Lyon, France, September 2011 2011
Aydeniz, M., & Kirbulut, Z.D. (2011)., European Science Education Research Association konferansı dahilinde "Ebook Proceedings of the ESERA 2011 Conference Part 12" bildiri kitapçığındaki "Assessing pre-service chemistry teachers’ topic specific pedagogical content knowledge", 1-7 pp., Lyon, France, September 2011 2011
Z.D. Kirbulut, O. Geban, National Association for Research in Science Teaching konferansı dahilinde "Proceedings of the NARST 2011 Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "The effect of metaconceptual teaching activities on high school students’ understanding of states of matter", on CD, 14p. pp., Orlando, FL, USA, April 2011 2011
A. Cetin, Z.D. Kirbulut, National Association for Research in Science Teaching konferansı dahilinde "Proceedings of the NARST 2007 Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "The scale development on attitude and motivation and examining the relationship between the scales", on CD, 8p. pp., New Orleans, USA, April 2007 2007
Z.D. Kirbulut, O. Geban, National Association for Research in Science Teaching konferansı dahilinde "Proceedings of the NARST 2006 Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "The effect of conceptual change oriented instruction accompanied with demonstration method and analogies on students’ understanding of electrochemistry and attitudes toward chemistry", on CD, 11p. pp., San Francisco, USA, April 2006 2006
Z.D. Kirbulut, O. Geban, National Association for Research in Science Teaching konferansı dahilinde "Proceedings of the NARST 2006 Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "The effect of conceptual change oriented instruction accompanied with demonstration method and analogies on students’ understanding of electrochemistry and attitudes toward chemistry", on CD, 11p. pp., San Francisco, USA, April 2006 2006
Z.D. Kirbulut, O. Bektas, O. Geban, British Educational Research Association Annual Conference konferansı dahilinde "Education-Line" bildiri kitapçığındaki "Learning in atom and molecule concepts using conceptual change approach", online, 9 p. pp., Treforest, England, September 2005 2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:
Z.D. Kırbulut, Ö. Geban, B. Başbuğ, C. Kabacaoğlu, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Üstbilişsel faaliyetlere dayalı bir öğretim lise kimya dersinde nasıl uygulanır?", 5p. pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2010 2010
Z.D. Kırbulut, Ö. Geban, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Lise öğrencilerinin maddenin halleri ile ilgili kavramları maddenin tanecikli yapısına ve çoklu gösterimlere göre anlamaları", 5p. pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2010 2010
Ö. Geban, U. Taşdelen, Z.D. Kırbulut, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı ortak grup çalışmalarının asit-baz kavramlarını anlamaya etkisi", 1022-1026 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 2006 2006
A. Çetin, Z.D. Kırbulut, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Kimyaya yönelik bir motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi ve lise öğrencilerinin kimyaya yönelik motivasyonlarının değerlendirilmesi", 1055-1059 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 2006 2006
Z.D. Kırbulut, U.Taşdelen, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Fen eğitiminde yanlış kavramların giderilmesinde kullanılan model ve metotlar: Bir literatür taraması", 506-510 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 2006 2006
Ö. Geban, Z.D. Kırbulut, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Cilt II" bildiri kitapçığındaki "Lise öğrencilerinin çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi", 477-481 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2004
 
2004
Özet metni yayınlanmış uluslararası bildiri
Z.D. Kirbulut, E. Uzuntiryaki Kondakci. European Conference on Educational Research (ECER) konferansı dahilinde “Relationship between meta-level variables and science achievement of secondary school students”, Dublin, Ireland, August 2016 (submitted) 2016
M. Aydeniz, K. Bilican, Z.D. Kirbulut, National Association for Research in Science Teaching (NARST) konferansı dahilinde “Exploring pre-service science teachers' conceptual understanding of particulate nature of matter through ordered multiple choice assessments” Baltimore, MD, USA
April 2016
2016
E. Uzuntiryaki Kondakci, Z.D. Kirbulut. National Association for Research in Science Teaching konferansı dahilinde “Variables that predict students’ meta-affective inclinations in chemistry tasks”, Chicago, USA, April 2015 2015
Z.D. Kirbulut, M. Aydeniz. The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition konferansı dahilinde “Exploring the impact of argumentation on pre-service elementary school teacher metacognition and self-efficacy”, Istanbul, Türkiye, September 2014 2014
E. Uzuntiryaki Kondakci, Z.D. Kirbulut. The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition konferansı dahilinde “Investigating the relationship between meta-affect variables and metacognition variables”, Istanbul, Türkiye, September 2014 2014
Z.D. Kirbulut, International Conference on Innovation and Challenges in Education konferansı dahilinde "International Conference on Innovation and Challenges in Education Proceedings" bildiri kitapçığındaki "What are the factors affecting self-efficacy of students taught by metaconceptual teaching activities?", 97 pp., Kutahya, Türkiye, April 2013 2013
Z.D. Kirbulut, A. Cetin-Dindar, Y. Boz, Applied Education Congress konferansı dahilinde "Applied Education Congress" bildiri kitapçığındaki "Is a constructivist teacher self-efficacious? A model between teaching self-efficacy and constructivist learning", 66 pp., Ankara, Türkiye, September 2012 2012
A. Cetin-Dindar, Z.D. Kirbulut, Y. Boz, Applied Education Congress konferansı dahilinde "Applied Education Congress" bildiri kitapçığındaki "Modeling between epistemological beliefs and constructivist learning environment", 67 pp., Ankara, Türkiye, September 2012 2012
M. Aydeniz, Z.D. Kirbulut, The World Conference on Physics Education konferansı dahilinde "WCPE The World Conference on Physics Education Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Measuring pre-service physics teachers’ pedagogical content knowledge of momentum", 423-424 pp., İstanbul, Türkiye, July 2012 2012
Z.D. Kirbulut, O. Geban, World Conference of New Trends in Science Education konferansı dahilinde "WCNTSE World Conference of New Trends in Science Education Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Designing metaconceptual activities", 33 pp., İzmir, Türkiye, September 2011 2011
Z.D. Kirbulut, M.E. Beeth, E. Uzuntiryaki-Kondakci, Y. Capa-Aydin, 10th European Conference on Research in Chemical Education konferansı dahilinde "10th European Conference on Research in Chemical Education Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Investigating the predictors of high school students’ chemistry self-efficacy beliefs", 153-154 pp., Krakow, Poland, July 2010 2010
Z.D. Kirbulut, O. Geban, M.E. Beeth, 10th European Conference on Research in Chemical Education konferansı dahilinde "10th European Conference on Research in Chemical Education Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Development of a three-tier multiple-choice diagnostic instrument to evaluate students’ understanding of states of matter", 151-152 pp., Krakow, Poland, July 2010 2010
Z.D. Kirbulut, II. International Congress of Educational Research konferansı dahilinde "II. International Congress of Educational Research Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Modeling the factors affecting Turkish students’ science achievement", 86 pp., Antalya, Türkiye, April 2010 2010
A. Cetin-Dindar, N. Demirci, Z.D. Kirbulut, O. Bektas, A. Yalcin-Celik, O. Geban, II. International Congress of Educational Research konferansı dahilinde "II. International Congress of Educational Research Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Pre-service teachers' motivation on science learning", 47 pp., Antalya, Türkiye, April 2010 2010
O. Bektas, A. Cetin-Dindar, Z.D. Kirbulut, M. Tuysuz, II. International Congress of Educational Research konferansı dahilinde "II. International Congress of Educational Research Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Pre-service chemistry teachers’ conceptions of the nature of science", 39 pp., Antalya, Türkiye, April 2010 2010
M.E. Beeth, P.W. Hewson, Z.D. Kirbulut., European Science Education Research Association konferansı dahilinde "ESERA European Science Education Research Association 2009 Conference" bildiri kitapçığındaki "Developments and future directions for research on students' ideas in science", 221 pp., İstanbul, Türkiye, August 2009 2009
Z.D. Kirbulut, M.E. Beeth, The annual meeting of the Association for Science Teacher Education konferansı dahilinde "ASTE 2009 International Conference" bildiri kitapçığındaki "A correlational study of science process skill ability, gender and academic achievement", online pp., Hartford, Connecticut, USA, January 2009 2009
Z.D. Kirbulut, O. Geban, 8th European Conference on Research in Chemical Education konferansı dahilinde "8th European Conference on Research in Chemical Education Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Ninth grade students’ misconceptions related to solution chemistry", 113-114 pp., Budapest, Hungary, August 2006 2006
Z.D. Kirbulut, A. Cetin, 19th International Conference on Chemical Education konferansı dahilinde "19th International Conference on Chemical Education Proceedings" bildiri kitapçığındaki "The development of a chemistry related attitude scale", 218 pp., Seoul, Korea, August 2006 2006
Özet metni yayınlanmış ulusal bildiri
Z.D. Kirbulut, E. Uzuntiryaki Kondakci. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, “Lise öğrencilerinin üstkavramsal süreçlerinin kullandıkları öğrenme stratejileri ile yordanması”, Adana, Türkiye, Eylül 2014 2014
Z.D. Kırbulut, Ö. Geban, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Üstbilişsel öğretim faaliyetlerinin lise öğrencilerinin maddenin halleri kavramlarını anlamaları üzerine etkisi", 314 pp., Niğde, Türkiye, Haziran 2012 2012
A. Çetin-Dindar, N. Aydemir, Z.D. Kırbulut, Y. Boz, P. Yılmaz, M. Çakmak., X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Eğitsel oyunlarla asit ve baz konularına yönelik ölçme-değerlendirme materyali hazırlama: Kimya sarmalı", 707 pp., Niğde, Türkiye, Haziran 2012 2012
Z.D. Kırbulut, Ö Geban, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Lise öğrencilerinin gaz ve buhar kavramlarını anlamaları", 87 pp., Erzurum, Türkiye, Temmuz 2011 2011
O. Güzel, Z.D. Kırbulut, H. Ertepınar, Ö. Geban, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi konferansı dahilinde "II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Lise öğrencilerinin kimya dersi sınıf öğrenme ortamı, öğretmenin iletişim davranışları ve öğrenme stratejilerini algılamaları", 87 pp., Erzurum, Türkiye, Temmuz 2011 2011
 
 
 
Projeler
 
Tarih
Kimyasal Denge Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Değişimi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, ODTÜ-BAP: 01-01-2007, Araştırmacı, 2007. 2007
Çoklu Zeka Kuramının 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkoller Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, ODTÜ-BAP: 01-01-2011, Araştırmacı, 2011. 2011
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç ve Özyeterliliklerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, ODTÜ-BAP:05-01-2011, Araştırmacı, 2011. 2011
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Yönelimleri, Öğrenme Stratejilerini Kullanmaları ve Fen Öğretimi Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Harran-BAP Projesi) 2016
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, TÜBİTAK 4005 Projesi, Uzman, 2015 (Başvuru) 2016
 
 
Üye Olunan Dernek ve Mesleki Kuruluşlar
National Association for Research in Science Teaching (NARST) Üyeliği
the Association for Science Teacher Education (ASTE) Üyeliği
European Science Education Research Association (ESERA) Üyeliği
Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) Üyeliği
 
Uluslararası Komiteler
2009-2011 National Association for Research in Science Teaching (NARST)-U.S.A. Outstanding Paper Award Committee
Seminer organizasyonu ve konuşmacısı
Şanlıurfa İl Genelinde Lise Öğretmenlerine Yönelik Fizik, Kimya ve Matematikte Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 10 Nisan 2014
Amasya İl Genelinde Lise Öğretmenlerine Yönelik Fizik ve Geometri Müfredatları Tanıtımı ve Teknoloji ve Kimya Eğitimi Semineri, 2 Ekim 2010
Nevşehir İl Genelinde Lise Öğretmenlerine Yönelik Fizik ve Geometri Müfredatları Tanıtımı ve Teknoloji ve Kimya Eğitimi Semineri, 16 Haziran 2010, Nevşehir Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli, Nevşehir
Conceptual Change Workshop, 31 Ağustos 2009, Yeditepe Üniversitesi, Istanbul (Uluslararası çalıştay organizasyonu ve konuşmacısı)
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI