Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih KARACABEY
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM
 

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. İkinci öğretim bulunmamaktadır. Öğrenim dili Türkçedir.

Mezun öğrenciler kamu ve özel sektörde eğitim uzmanı, program geliştirme uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabilir ve farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak görev alabilirler. Mezun öğrencilerimiz ülkemizdeki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. 

BOLOGNA

 

PEDAGOJİK FORMASYON

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR