Arş. Gör. Doç. Dr. Hüseyin KOTAMAN
Arş. Gör. Seval ÖRDEK İNCEOĞLU
Arş. Gör. Şeyda İNCE SEZER


MİSYON

  • Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarına uygun olarak; okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.
  • Mezunlarının gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, mesleklerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek.
  • Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilen gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek.
  • Çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, meslektaşları ile uyum içinde olan, eğitim ve öğretime ilişkin sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek.
  • Yaptığı çalışmalarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek.
  • Nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek.
  • Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili, çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre uygun eğitim uygulama, eğitim etkinlikleri hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak.

VİZYON

  • Alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak.
  • Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek.
  • Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir Anabilim Dalı olmak

PEDAGOJİK FORMASYON

ÖNEMLİ NOT: Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili tüm duyurular Pedagojik Formasyon Eğitimi web sayfasında yapılmaktadır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ WEB SAYFASINA BAĞLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR