No Title Name-Surname Dahili No e-mail Google Scholar
Account
ORCID ID Yök Academic Access Link Web of Science
Researcher ID
0   Faculty of Education Total Publications and Citations   egitimfakultesi@harran.edu.tr    
Department of Educational Sciences
Division of Curriculum and Instruction Studies
1 Dr. Öğr. Üyesi  Mesut  YILDIRIM 3638 mesutyildirim@harran.edu.tr
2 Öğr. Gör.  Ayşe  GÜL 1613 aysegul23@harran.edu.tr
                 
Division of Measurement and Evaulation in Education
1 Doç. Dr.   Sedat ŞEN 3652 sedatsen@harran.edu.tr
2 Doç.Dr.  Ragıp TERZİ 1272 terziragip@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi  Derya EVRAN 1928 deryaevran@harran.edu.tr
4 Dr.Öğr.
Üyesi
Cahit POLAT 3659 cahitpolat@harran.edu.tr      
Division of Educational Administration, Inspection,Planning and Economics
1 Prof. Dr.  Mustafa ÖZMUSUL 1032 mustafaozmusul@harran.edu.tr  
2 Doç.Dr. Mehmet Fatih KARACABEY 3624 mfkaracabey@harran.edu.tr        
3 Doç. Dr. Ahmet Göçen 3656 agocen@harran.edu.tr        
3 Öğr. Gör.  Mustafa Sami ÇETİN 3663 mscetin@harran.edu.tr  
4 Arş. Gör.  Ayşe ÖZÇINAR 3655 ayseozcinar@harran.edu.tr
Division of Guidance and Psychological Counseling
1 Doç. Dr. Cahit Kaya   cahit.kaya@harran.edu.tr    
2 Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN 1928 deryaevran@harran.edu.tr
3 Arş. Gör. Muharrem KOÇ   muharremkoc@harran.edu.tr      
Department of Mathematics and Science Education
Division of Mathematics Education
1 Prof. Dr.  Mahmut IŞIK 3468
2  Prof. Dr.  Hacı Mehmet BAŞKONUŞ 1290 hmbaskonus@harran.edu.tr        
3 Doç. Dr.  Hacer ŞENGÜL KANDEMİR 1244 hacersengul@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Işıl BOZKURT   ibozkurt@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi  Ecem ACAR 1346 karakusecem@harran.edu.tr        
6 Arş. Gör. Ömer Faruk BOYUN 1678 ofboyun@harran.edu.tr        
Division of Science Education
1 Prof. Dr. Zübeyde Demet KIRBULUT GÜNEŞ 3640 kirbulut@harran.edu.tr
2 Doç. Dr. M. DiyaddinYAŞAR 1291 mdiyaddinyasar@harran.edu.tr        
3 Doç. Dr. Mustafa ASLAN 3654 mustafaaslan@harran.edu.tr   
4 Doç.Dr. Ahmet TUMBUL 1044 atumbul@harran.edu.tr        
5 Dr. Öğr. Üyesi Gamze KIRILMAZKAYA 1271 gkirilmazkaya@harran.edu.tr  
Department of Primary Education
Division of Early Childhood Education
1 Prof. Dr.  Hüseyin KOTAMAN 3466 hkotaman@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi  Seval ÖRDEK İNCEOĞLU 1613 sordek@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi  Şeyda İNCE SEZER 3655 seyda.ince@harran.edu.tr  
Division of Classroom Education
1 Doç. Dr. Fatih Mehmet CİĞERCİ 2050 fatihcigerci@harran.edu.tr
2 Doç.Dr. Ramazan ATASOY 3468 atasoyramazan@harran.edu.tr      
3 Dr.Öğr. Üyesi Cengiz KESİK 1934 cengizkesik@harran.edu.tr        
4 Arş. Gör.  Gürkan ÇETİN 1678 gurkan.cetin@harran.edu.tr
Department of Fine Arts Education
Division of Painting-Crafts Education
1 Doç. Dr. Emine TEKER 1277 emineteker@harran.edu.tr
2 Doç. Dr. Dilara KARAKAŞ TABAK 1276 dilaratabak@harran.edu.tr
3 Öğr. Gör. Mehmet SAKIZCI 3642 msakizci@harran.edu.tr  
4 Öğr. Gör. Mehmet Emin HATİPOĞLU 3664 mhatipoglu@harran.edu.tr
5 Öğr. Gör. Mehmet Hakan BİTMEZ 1264 hakanbitmez@harran.edu.tr
6 Öğr. Gör.Dr.  Necla TOSMUR 3645 ntosmur@harran.edu.tr
7 Öğr. Gör. Ahmet VURAL 3637 avural@harran.edu.tr  
8 Arş. Gör. Huriye ÇELİKCAN          
Division of Musics Education
1 Doç. Dr. Gökhan YALÇIN 3648 gyalcin@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Cihan TABAK 3070 cihantabak@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Gülgün BİLEN 1351 gyucesan@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Ömür ARDA AYDIN 1139 omurardaozcelik@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Taner TOPALOĞLU 2318 tanertopaloglu@harra.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Fırat ALTUN 1401 firataltun@harran.edu.tr    
7 Öğr. Gör. Güllü ÖZTÜRK 1349 gullu_ozturk@harran.edu.tr
8 Öğr. Gör.Dr. Zeki Fırat DEMİRCİ 1416 dezefi@harran.edu.tr
9 Arş. Gör.  Vildan ÖZDEMİR   vildanozdemir@outlook.com
Department of Foreign Language Education
Division of English Language Teaching
1 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyma DOĞAN 3662 fsdogan@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TURGAY 1609 turgaya@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU 1347 ngurel@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet ÇAPAN 1015 sacapan@harran.edu.tr  
5 Arş. Gör. Esra TEKER KOZCAZ 1422 esratkozcaz@harran.edu.tr
Department of Turkish and Social Sciencies Education
Division of Turkish Education
1 Arş. Gör. Elif DEMİR      
2 Arş. Gör. Türkan YILDIRIM          
Division of Social Education
1 Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ (Bitlis Eren   Üniversitesine rektör olarak görevlendirilmiştir)   elmastas@harran.edu.tr
 
2 Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet KIRIKÇI 1221 abdullahcevd@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi İrfan ARIKAN 1678 irfanarikan@harran.edu.tr
Department of Special Education
1 Dr. Öğr. Üyesi  Zekai AYIK 1611  zekaiayik@harran.edu.tr        
Division of the Education of Individuals with Intellectual Disability
1 Dr. Öğr. Üyesi Zekai AYIK 1611  zekaiayik@harran.edu.tr        
Division of the Education of Individuals with Blindness
1 Arş. Gör. Sümeyye OKYAR          

ACADEMİC CALENDAR

DISTANCE EDUCATION APPLİCATION AND RESEARCH CENTER