TANITIM
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan dört anabilim dalından birisidir. Anabilim dalımızın temel amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanının geliştirilerek, eğitim etkinliklerinin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca özellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ölçme ve değerlendirme hizmetleri için yönetsel kararlar alabilme, uygulayabilme, çeşitli niteliklerde ölçme araçları geliştirebilme yeterliliklerine sahip uzmanlar yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Anabilim Dalımızın amaçları arasında, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında öğretmen adaylarına yol gösterip destek olmak gibi görevler bulunmaktadır. Anabilim dalımızın bir başka amacı da lisans ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ölçme ve değerlendirme, araştırma ve istatistik becerilerini kazandırarak nitelikli birer öğretmen olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Lisans programı bulunmayan anabilim dalının lisansüstü düzeyde eğitim verebilmesi için yoğun bir çaba sergilenmektedir.
AKADEMİK KADRO

 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI