TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ   MATEMATiK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  
 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı  GÜZEL SANATLAR EĞiTiMi BÖLÜMÜ
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
  Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ     
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Anabilim Dalı
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ  
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı  
İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı  
Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı