Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı kararname ile Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur. Fakültenin temel amacı örgün eğitimin her kademesi için nitelikli öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.
 
Fakültemiz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 8 Bölüm ile hizmet vermektedir. Bunlar;
 
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi’dir.
 
 
Fakültemiz;
 
-Sınıf Öğretmenliği 2008-halen
-Resim-İş Öğretmenliği 2008-halen
-Müzik Öğretmenliği 2008-halen
-Fen Bilgisi Öğretmenliği 2008-halen öğrenci alımına devam etmektedir.
-Dikab2008-2011 öğrenci almıştır.
-Dikab (İ.Ö) 2011-(Bir Kez) öğrenci almıştır.
-Matematik Öğretmenliği 2018-2019 Eğitim-öğretim Dönemi için 60 öğrenci alınacaktır.
-İngilizce Öğretmenliği 2018-2019 Eğitim-öğretim Dönemi için 60 öğrenci alınacaktır.
 
Misyonumuz
 • İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavrayan, mesleki yeterlilik ve etik sorumluluk üstlenen; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
 • Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
 • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
 • Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamaktır.
 
Vizyonumuz
Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan nitelikli eğitimciler yetiştirmek; bilgi birikimi ve tecrübelerini ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kamu ve özel ve sivil toplum kurum ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.
 
 
  Lisans Öğrenci
Kız 452
Erkek 242
Toplam 694
 
  Formasyon Öğrenci
Kız   820
Erkek   641
Toplam 1461
 
 
  Yükseklisans  (Tezsiz) Öğrenci
Kız   3
Erkek 37
Toplam 40
 
Yükseklisans  (Tezli) Öğrenci
 
Kız   6
Erkek 24
Toplam 30
 
Yükseklisans  (Tezli) Öğrencimizin 5’i Yabancı Uyruklu
 
Doktora Öğrenci :-
 
Genel Öğrenci                        : 2225
 
İdari Personel                        : 11
 
Akademik Personel               : 47
 
ÖYP 33A Akademik Personel         : 7
ÖYP 50D Akademik Personel         : 7

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

PEDAGOJİK FORMASYON

ÖNEMLİ NOT: Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili tüm duyurular Pedagojik Formasyon Eğitimi web sayfasında yapılmaktadır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ WEB SAYFASINA BAĞLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR