Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı kararname ile Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur. Fakültenin temel amacı örgün eğitimin her kademesi için nitelikli öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir. Fakültemiz; Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim,Temel Eğitim,Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri olarak toplam 7 bölümden oluşmaktadır.  
 
Fakültemizde 6 profesör, 12 doçent,  22 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi , 4 araştırma görevlisi ve ÖYP'li 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 56 öğretim elemani ile lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde 909 kız öğrenci ve 403 erkek öğrenci ile toplamda 1312 öğrenci eğitim görmektedir. Formasyon eğitimi kapsamında 466 kız ve 206 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 672 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Lisansüstü programlarımızda; Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında Tezli  ve Tezsiz Yüksek Lisans;  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak lisansüstü eğitim olanağı bulunmaktadır. Fen   Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrencilerimize  tezli yüksek lisans yapma olanağı sağlanmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarında 96, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 91 öğrenci öğrenim görmektedir.

 
 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GOOGLE SCHOLAR ATIF SAYISI

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

SÜRELİ YAYINLAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)