ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Erasmus Genel Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet CİĞERCİ
fatihcigerci@harran.edu.tr               1221
Anabilim Dalları için Erasmus Temsilcileri:  
Müzik Eğitim ABD.  Dr. Öğr. Üyesi Cihan TABAK cihantabak@hotmail.com                3648
 Resim-İş Eğitimi ABD.  Dr. Öğr. Üyesi Emine TEKER eminekucuk84@hotmail.com          1277
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Matematik Eğitimi ABD. Arş. Gör. Zekai AYIK
Arş. Gör. Zekai AYIK
zekaiayik@harran.edu.tr                  1611
 Sınıf Eğitimi ABD.  Arş.Gör. Gürkan ÇETİN gurkancetin92@gmail.com              3662
 İngiliz Dili Eğitimi ABD.  Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TURGAY abdulkadira@harran.edu.tr              1299
 
 
 
WEB KOORDİNATÖRLERİ
 
WEB Genel Koordinatörü: Arş.Gör. Zekai AYIK zekaiayik@harran.edu.tr                  1611
Anabilim Dalları için Web Sorumluları:  
Müzik Eğitim ABD. Öğr. Gör. Güllü ÖZTÜRK gullu_ozturk@hotmail.com              1349
 Resim-İş Eğitimi ABD.  Öğr. Gör. Necla TOSMUR ntosmur@hotmail.com                     3645
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Matematik Eğitimi ABD. Arş. Gör. Zekai AYIK
Arş. Gör. Zekai AYIK
zekaiayik@harran.edu.tr                  1611
 Sınıf Eğitimi ABD.  Arş. Gör. Mesut YILDIRIM yldrmmst@gmail.com                      1611
 İngiliz Dili Eğitimi ABD.  Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyma DOĞAN ciftci_seyma@hotmail.com              3662
 Pedagojik Formasyon Eğitimi  Arş. Gör. Gürkan ÇETİN gurkancetin92@gmail.com              1678

BOLOGNA

 

PEDAGOJİK FORMASYON

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR