Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı; öğrencileri Arapçanın dört dil becerisini etkin bir şekilde kullanacak biçimde yetiştirmek, bu becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere öğretecek donanıma sahip olmalarını sağlamak, çağdaş Arap kültürü ve edebiyatına aşina olmalarına yardımcı olmak ve bu alanda akademik eleman yetiştirmektir.

BOLOGNA

 

PEDAGOJİK FORMASYON

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR