Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ (Bitlis Eren Üniversitesine rektör olarak görevlendirilmiştir)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet KIRIKÇI (Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ARIKAN
 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı alanına hâkim, eleştirel düşünen, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanan, pedagojik anlayışı yüksek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına sosyal bilimlerin sunduğu bilgilerden yararlanarak interdisipliner bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Misyon

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek,
  • Yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak,
  • Sosyal Bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak,
  • Bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak,
  • Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabiecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek,
  • Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.

Vizyon

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler  yetiştirmek,
  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini Türkiye'ye kazandırmak. Sosyal Bilgiler eğitimi, Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları gibi projelerde öncü rolü oynamak,
  • Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ GOOGLE SCHOLAR ATIF SAYISI

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

SÜRELİ YAYINLAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)