Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet KIRIKÇI
Arş. Gör. İrfan ARIKAN
 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı alanına hâkim, eleştirel düşünen, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanan, pedagojik anlayışı yüksek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına sosyal bilimlerin sunduğu bilgilerden yararlanarak interdisipliner bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Misyon

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek,
  • Yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak,
  • Sosyal Bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak,
  • Bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak,
  • Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabiecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek,
  • Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.

Vizyon

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler  yetiştirmek,
  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini Türkiye'ye kazandırmak. Sosyal Bilgiler eğitimi, Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları gibi projelerde öncü rolü oynamak,
  • Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.

PEDAGOJİK FORMASYON

ÖNEMLİ NOT: Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili tüm duyurular Pedagojik Formasyon Eğitimi web sayfasında yapılmaktadır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ WEB SAYFASINA BAĞLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

SÜRELİ YAYINLAR