Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen ve Şanlıurfa’ nın geleceğine yön verecek olan Ortak Akılla Yarınlara Çalıştayı, yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi. Harran Üniversitesinin aktif olarak rol aldığı bu çalıştaya Eğitim Fakültemizden Akademisyenler de katıldı. Çalıştayın birinci kısmında 5 farklı sektör çalışma grupları oluşturup, konuları üzerine sorunlar ve çözümlerine yönelik çalışmaları gerçekleştirildi. İkinci kısmında ise, çözüm süreçlerine ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi. 
Eğitim Fakültemizin etkin olarak rol aldığı ve moderatörlüğünü yürüttüğü “Eğitim, öğretim ve gençlik” grubunda şehirde eğitim ve öğretimin farklı paydaşları ile görüşmeler yapıldı. Bu paydaşlar; kaymakamlıklar, büyükşehir belediyesi, kent konseyi, muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, sendikalar, öğretmenler, öğrenciler ve özel kuruluşlar oldu. Eğitim ve öğretim üzerine bu denli geniş dış paydaş yelpazesinden fikir, geri-dönüt, öneri ve katkı olması eğitim öğretim çalışmalarımız için kıymetli veri sağladı.
Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve sonuçlara http://www.sanliurfa.gov.tr/ortak-akilla-yarinlara-calistayi-gerceklestirildi adresinden ulaşılabilmektedir.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GOOGLE SCHOLAR ATIF SAYISI

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

SÜRELİ YAYINLAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)