Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Zeki Fırat DEMİRCİ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı'nda Prof. Ülkü ÖZGÜR danışmanlığında tamamladığı "Başlangıç Keman ve Viyola Eğitiminde Basılı Parmak Yönteminin Sınanması" başlıklı doktora teziyle, Eğitim Bilimleri alanında "Gazi Üniversitesi 97. Yıl En Başarılı Doktora Tezi" ödülüne layık görüldü.
22 Ocak 2024 günü Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin salonunda gerçekleşen ödül töreninde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR birincilik ödülünü öğretim üyemize takdim etti.

Cumhuriyetin öğretmen yetiştiren ilk kurumu olan Gazi Üniversitesi’nde ve tabi ki ülkemiz müzik eğitiminin köklerini taşıyan 1924’te kurulmuş ve bu yıl 100. yılını kutlayacak olan Musiki Muallim Mektebi’nin devamı niteliğindeki Gazi Müzik Bölümü’nde tamamlanan bir doktora tezinin, eğitim bilimlerinin farklı alanları düşünüldüğünde birincilik ödülü alması, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ve buna bağlı olarak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın eğitimdeki kalitesini ve gücünü göstermesi bakımından önemlidir.

Bu önemli başarısından ötürü Dr. Zeki Fırat DEMİRCİ’yi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.