Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN

Biyolojiyi ve Biyoloji eğitimini bir bütün içinde öğrencilere vermeyi amaçlayan Ana Bilim Dalımızda Genel Biyoloji, Sitoloji, Hidrobiyoloji, Ekoloji, Biyoteknoloji, Toksikoloji, Biyokimya, Sistematik, Mikrobiyoloji ve  Alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen dersler çeşitli ders materyalleri, araç-gereçleri ve eğitim teknolojileri ile desteklenmektedir. Derslerin uygulamalı bölümleri 1 öğrenci ve 1 araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 2 biyoloji laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON

SÜRELİ YAYINLAR

BOLOGNA