Akademik Personel
Doç. Dr. Sedat ŞEN 
(Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ragıp TERZİ 
Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN
Dr. Öğr. Üyesi Cahit POLAT

 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (EÖD) Anabilim Dalı 2014 yılında çalışmalarına başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Misyonu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında alan uzmanı ve akademik personel yetiştirmek olup temel amacı eğitim sistemimizce ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer amaçları şunlardır:
 

- Lisans düzeyinde açtığı ders ve diğer akademik faaliyetleriyle, öğrencilere eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarını geliştirmeye, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanları yorumlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmak,
- Ölçme ve değerlendirme alanında özel ve kamu kurumları ile üniversitelerde görev yapabilecek uzmanlaşmış kişiler ve öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik lisansüstü programları açmak ve yürütmek, 
- Kuramsal ve uygulama odaklı bilimsel çalışmalar yapmak ve çalışmaların sonuçlarını ilgili akademik ve sosyal çevre ile paylaşmak,
- Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili duyarlılık oluşturmaya ve bilgi paylaşımında bulunmaya odaklı bilimsel toplantılar düzenlemek,
- Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, var olan projeleri desteklemek ve projelerin yürütülmesinde görev almak,
- Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili akademik birimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi ve işbirliğini geliştirici çalışmalar yapmak.
 
Lisansüstü eğitim programımızdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel ve devlet eğitim kurumları, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlarda (bilim ve danışma kurullarında), üniversitelerde ölçme biriminde uzman veya gerekli kriterleri sağlayarak akademik personel unvanıyla görev alabilirler.

EĞİTİM FAKÜLTESİ GOOGLE SCHOLAR ATIF SAYISI

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

SÜRELİ YAYINLAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)