Akademik Personel
Doç. Dr. Cahit KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Muharrem KOÇ

 

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı henüz lisans veya lisansüstü düzeyde öğretim faaliyetlerine başlamamıştır. İlerleyen eğitim öğretim yıllarında aktif öğrenci alımı için hazırlıklarımız sürmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı, alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Lisans düzeyinde açılan derslerle, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarına yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmak; eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili duyarlılık oluşturmak; bilgi paylaşımında bulunmaya odaklı bilimsel toplantılar düzenlemek de amaçlarımız dahilindedir.
 

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışabilmektedir.

Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Okul Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Kariyer (Meslek) Danışmanlığı, Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı gibi alanlarda lisansüstü düzeyde ihtisaslaşmak mümkündür. Çağımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda psikolojik danışmanlık alanında eğitim almış bireylerin çalışma alanlarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. 

 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GOOGLE SCHOLAR ATIF SAYISI

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

SÜRELİ YAYINLAR

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)