2017 Yaz Dönemi Formasyon Eğitimi Vize Sınav Düzeni ve Derslikleri için tıklayınız. 


Not: Eğitim Bilimine Giriş ve Sınıf Yönetimi derslerini bu haftadan itibaren dönem sonuna kadar Öğr. Gör. M.Sami ÇETİN'in yerine Doç.Dr. Ahmet KAYA verecektir. Bilginize


 
 

 

PEDAGOJİK FORMASYON

SÜRELİ YAYINLAR

BOLOGNA